Sightsavers Reports

Utmaningarna med att skydda sitt lokalsamhälle

34-åriga Mariam jobbar för att skydda så många som möjligt mot flodblindhet i sitt lokalsamhälle.

Mariam bor i byn Karfiguela i Burkina Faso. Där jobbar hon sedan fem år tillbaka som så kallad CDD-volontär (community directed distributor), ett arbete som gör henne lycklig.

”Det som verkligen gör mig glad i mitt arbete är att det hjälper till att förhindra att människor drabbas av sjukdomen.”

”Jag träffar många människor i byn och det gör mig glad.”

Mariam är utbildad av Sightsavers och har kunskapen som krävs för att kunna skydda människorna i sin by mot flodblindhet. Sjukdomen kan orsaka en oerhört intensiv klåda som ofta lämnar ärr efter sig och om den lämnas obehandlad kan det leda till oåterkallelig blindhet.

”Vi träffar familjer och förklarar för dem varför de måste ta medicinen”, berättar Mariam. Hon fortsätter: ”Sedan mäter vi dem med en doseringsstav och ger läkemedel enligt den färg som personen motsvarar.”

Doseringsstaven

Läs mer om doseringsstaven och hur den hjälper oss att rädda syn.

Läs mer >

Mariam känner sig manad att arbeta som CDD-volontär

På landsbygden, till exempel i byar som Mariams, drabbar flodblindhet inte bara den som blivit sjuk. Utan behandling och volontärer som Mariam kan barn tvingas sluta skolan för att i stället ta hand om föräldrar som blivit blinda. De förlorar då möjligheterna till vidare utbildning och riskerar dessutom att också själva drabbas av flodblindhet.

”Synen är viktig. Om du inte kan se så blir det väldigt svårt att arbeta. Det är ett allvarligt problem som kan drabba den som blivit sjuk.” berättar Mariam.

Ett tufft jobb

Människor i avlägsna byar vet ofta inte vad de behöver göra för att skydda sin syn. Tack vare utbildningen Mariam fått så kan hon också tackla kunskapsbristen.

”Den största utmaningen vi möter är att människor vägrar att ta medicinen. Hur får vi människor att ta emot medicin? Det vi gör är att vi skapar medvetenhet om varför det är bra för dem att ta medicinen. Och om det inte fungerar så ber vi vår chefssköterska att komma och göra det i stället.”

”Mitt jobb är viktigt eftersom det är ett sätt att hjälpa andra att vara friska, och det hjälper också oss volontärer att vara friska. Så vi arbetar för hela befolkningen.”

Hjälp oss att nå fler samhällen på landsbygden

STÖD OSS