För fonder och stiftelser

Fonder och stiftelser som är inriktade på att stödja utvecklingsarbete och forskning är viktiga för Sightsavers.

Vi uppmuntrar fonder och stiftelser att ta kontakt med oss så att vi tillsammans kan bekämpa blindhet och främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan vi arbeta tillsammans?

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör då av dig till
Cornilla von Plomgren
[email protected] som är vår insamlings- och marknadschef för Sverige och Norge.

Som organisation fokuserar vi på att utrota alla former av blindhet som orsakas av sjukdomar vi kan förebygga eller bota och att hjälpa människor vars syn vi inte kan rädda att leva självständiga liv. För att åstadkomma detta använder vi hållbara, replikerbara, och uppskalningsbara program som stärker de existerande hälsosystemen i länder där vi arbetar. Dessutom har Sightsavers ett jämställdhetsfokus i allt vårt arbete, och vi brukar prata om att jämställdhetslinsen alltid är på.

På Sightsavers samverkar vi med fonder och stiftelser på flera sätt, och stöd för vår verksamhet kan komma i flera former.

En del fonder och stiftelser väljer att stödja vårt arbete regelbundet under flera år medan andra väljer att skänka ett engångsbelopp. Det är också möjligt för er att välja att finansiera ett specifikt projekt. Då kan ni till exampel stödja blinda barn i Bangladesh, hjälpa kvinnor med syn- och funktionsnedsättning att få utbildning och yrkesträning i Senegal, eller verka för att vårdpersonal i utvecklingsländer ska få vidareutbildning runt ögonhälsa och tropiska sjukdomar. De fonder och stiftelser som ger stöd löpande är oerhört viktiga eftersom de gör det möjligt för oss att planera verksamheten långsiktigt.

Hur mycket de kan bidra med varierar, men oavsett belopp bidrar alla dessa till att vi kan fortsätta arbeta för en värld där ingen blir blind av en orsak som går att undvika och människor med synnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

Tillsammans kan vi förändra liv

 

Några av våra partner är

  • Svenska PostkodStiftelsen
  • Baxter International Foundation
  • GiveWell
  • Contrad N. Hilton Foundation
  • Izumi Foundations
  • Higgins-Trapnell Family Foundation

Kontakta oss för att få reda på hur du kan hjälpa till

Kontakta oss