Doseringsstaven – ett viktigt verktyg för att bekämpa sjukdomar

Baraka Ango står med en doseringsstav i Nigeria.

De långa och färgglada stavarna används av lokala volontärer i kampen för att utrota försummade tropiska sjukdomar.

Försummade tropiska sjukdomar som till exempel trakom och flodblindhet drabbar över en miljard människor runt om i världen och kan orsaka allvarliga fysiska funktionsnedsättningar.

Sightsavers har tillsammans med sina partnerorganisationer distribuerat över en miljard behandlingar för att skydda människor mot försummade tropiska sjukdomar och för att förhindra spridning. Behandlingarna levereras av lokala volontärer, så kallade CDD-volontärer (community-directed distributors). De reser från hus till hus och ser till så att alla invånare får behandling. Men hur ska någon som saknar medicinsk utbildning kunna avgöra vilken dos varje enskild patient behöver?

Se på vår film nedan (på engelska):

Det är där doseringsstaven kommer in. Ett enkelt, lätt universalverktyg för att mäta längden på män, kvinnor och barn. Stavens tydliga märkning gör det enkelt för människor utan god läs- och skrivkunnighet att beräkna och anteckna rätt dos för varje patient, vilket görs baserat på patientens längd.

Varje CDD-volontär får sin egen doseringsstav. När de levererar läkemedlen ber de var och en ställa sig vid staven. Genom att läsa av antalet prickar på doseringsstaven kan man sedan ge rätt antal tabletter.

Volontären Baraka Ango från Kudaru i nordvästra Nigeria berättar: ”När de ser oss komma med staven säger de ’Sjukvårdare, du kommer, vi kommer och hämtar vår medicin.’ De blir glada när de ser oss med staven. Jag älskar den eftersom den representerar oss som CDD-volontärer i samhället.”

Genom att mäta en persons längd i stället för vikt behöver inte volontärerna släpa på en våg som ständigt måste kalibreras och dessutom är dyrare och ibland svår att avläsa. Doseringsstavarna är ofta dekorerade med färger, mönster och märkning som är typisk för trakten och kan också variera i material.

235 357
Lokala volontärer utbildades av Sightsavers under 2016

Volontärerna väljs i sina lokalsamhällen och är verkligen de bäst lämpade för uppgiften. Många har personliga erfarenheter av hur försummade tropiska sjukdomar påverkar människors liv efter att själva ha varit med om när en familjemedlem eller granne insjuknat. De känner väl till lokala seder och samhällsdynamiken på orten, vilket gör det möjligt för oss att nå dem som behöver hjälp allra mest och kunna distribuera läkemedel även till människor i de allra fattigaste och mest avlägsna områdena.

I en debatt nyligen i det brittiska överhuset beskrev Lord Bates, minister vid departementet för internationell utveckling, hur Sightsavers lokala volontärer använder doseringsstavar och sa: ”Det borde stå modell för hur saker och ting ska fortsätta.”

Ett tillvägagångssätt som är fokuserat kring lokalsamhällena gör att samhällena själva utgör navet i kampen mot försummade tropiska sjukdomar, vilket säkerställer en långsiktig och hållbar lösning.

Två män skrattar och ler. Den ena mäter den andra med en doseringsstav.

Lokala volontärer förstår samhällsdynamik, seder och bruk, vilket gör det möjligt för oss att nå dem som behöver hjälp allra mest.

Två män skrattar och ler. Den ena mäter den andra med en doseringsstav.

Läs mer om Sightsavers en miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar

Läs mer

Fler berättelser

A mother helps her daughter with some school work.
Sightsavers Reports

Khadijah’s berättelse

Sexåriga Khadijah hamnade i problem i skolan när hon inte kunde följa med i skolarbetet. Men efter en ögonoperation kan hon nu knappt hålla sig tills hon får lära sig att läsa och skriva.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.

Mercia laughs and celebrates with a trachoma surgery patient after her bandages have been removed.
Sightsavers Reports

Mercias berättelse

Mercia från Moçambique har arbetat för Sightsavers i nio år. Hon är fast besluten att se till så att alla har tillgång till god ögonvård.