En ljusare framtid för personer med funktionsnedsättning

Mafoune från Mali med sin lärare.
Mafoune med sin lärare, som fått särskild utbildning i att undervisa elever med synnedsättning.

Med din hjälp arbetar vi intensivt för att personer med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter i livet som alla andra.

Alla människor har rätt till utbildning, arbete, god hälsa och att behandlas lika i samhället. Men många människor med funktionsnedsättning som lever i utvecklingsländer har inte tillgång till alla dessa rättigheter. Ditt stöd hjälper oss att kämpa för deras rättigheter och tillsammans har vi nått stora framsteg som gör verklig skillnad.

När barn med funktionsnedsättning nekas utbildning kan de hamna i en ond cirkel av isolering, fattigdom och beroende av sin familj. Du stöder program för inkluderande utbildning som hjälper barn och unga med funktionsnedsättning att få gå i skolan tillsammans med andra barn. Det hjälper dem att kunna stå på egna ben och förverkliga sina drömmar.

Mafoune med sina skolkamrater.
Mafoune kan studera tillsammans med sina klasskamrater.

Mafoune har fått möjlighet till utbildning

Mafoune från Mali är 11 år gammal och har nedsatt syn. Tack vare Sightsavers program för inkluderande utbildning har hennes lärare fått särskild utbildning och tillgång till speciell utrustning för att hjälpa Mafoune att kunna studera tillsammans med sina jämnåriga. Mafounes lärare kan nu undervisa alla elever tillsammans tack vare programmet. Till exempel skriver hon med stora bokstäver på svarta tavlan och ser till att barn med synskador sitter så att de kan se.

Genom programmet får barnen också visuella hjälpmedel som glasögon och bokställ. Mafoune trivs väldigt bra i skolan och hon är en av de bästa eleverna i klassen. ”Jag gillar geografi, matte och naturvetenskap. Men mitt favoritämne är historia”, berättar Mafoune. Och när hon blir stor vill hon jobba på bank.

Kesimire jobbar med sin stickmaskin.
Kesimire utbildade sig till att sticka och använda stickmaskin, vilket gjort det möjligt för henne att få ett arbete.

Kesimire kan försörja sig själv

Personer med funktionsnedsättning kan hindras av socialt stigma, diskriminering och brist på lämpliga arbetsplatser. Du stärker unga människor som Kesimire från Uganda så att de kan stå på egna ben, tjäna pengar och vara en del av samhället.

Kesimire har cerebral pares och hennes föräldrar övergav henne på grund av hennes funktionsnedsättning och hon lämnades till sin mormor . Hon har utsatts för förolämpningar, underskattats och exkluderats men nu är hon i stället beundrad och självständig. Genom programmet ”Connecting the Dots” har Kesimire gått från att vara helt utan utbildning till att vara expert på stickning.

Hon har nu jobb och kan själv sörja för sina grundläggande behov och är inte längre helt beroende av sin mormor. ”Om det inte varit för Sightsavers hade jag nog fortfarande haft det väldigt tufft. Men projektet gav mig kunskap plus en stickmaskin. Och nu stickar jag tröjor”, berättar Kesimire.

Mafoune räcker upp handen för att svara på en fråga i skolan.
Stort tack till våra partnerorganisationer USAID, Big Lottery Fund och Europeiska kommissionen för finansiellt stöd till projekten ovan.

Bättre hälsa och välbefinnande

Det finns allt starkare bevis för att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra, vilket ofta beror på brist på tillgänglig vård och information. Du stöder viktiga initiativ som säkerställer att alla har tillgång till bra vård till rimliga kostnader.

Vi utvecklar också nya sätt att samla in information från en del av våra hälsoprogram för att undersöka hur vi bäst kan utvärdera tillgängligheten. Vi kommer att använda den insamlade informationen till att göra våra hälsoprogram mer inkluderande.

Hjälp andra som Mafoune och Kesimire

STÖD OSS
Taonere Banda
Sightsavers Reports

Kämpar för jämlikhet

Den synskadade idrottaren Taonere Banda visar världen att nedsatt funktion inte betyder nedsatt förmåga.

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.
Sightsavers Reports

”Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

Sightsavers projektledare Eric Musa besöker Marie, som är blind sedan födseln, för att ta reda på hur hon kunnat fortsätta sin utbildning under covid-19-pandemin.

A mother helps her daughter with some school work.
Sightsavers Reports

Khadijah’s berättelse

Sexåriga Khadijah hamnade i problem i skolan när hon inte kunde följa med i skolarbetet. Men efter en ögonoperation kan hon nu knappt hålla sig tills hon får lära sig att läsa och skriva.