Skänk en gåva i ditt testamente

Genom att ge en gåva i ditt testamente kan du ge människor i fattiga länder en ljusare framtid.

Kontakta oss

Kontakta gärna, Cornilla von Plomgren så får du veta mer.
Du når Cornilla på
[email protected].

Ett testamente borde alla människor ha.

Hälsa, ekonomi, ålder och bostadsort spelar ingen roll. Det handlar om hur man vill att livet ska fortsätta på jorden och vilken glädje och framtidstro man vill ska komma andra människor till del i deras liv.

Att låta Sightsavers vara en del av ditt testamente är ett sätt att skapa mirakel för utsatta människor. Du kommer att vara med i vårt arbete med att förhindra och bota blindhet för många människor, i alla åldrar, i utsatta områden runt om i världen. Och i de fall där blindheten inte kan botas hjälper du till att skapa ett värdigt liv för människor som lever med nedsatt synförmåga. Du är med oss i vårt arbete under lång tid och det är din gåva som gör det möjligt för oss att fortsätta det arbetet.

 

Saidi leker på en rutschkana.

Vad kan man testamentera?

Alla gåvor, stora som små, är välkomna, och du kan välja att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap. Det går också att välja ett visst belopp eller ge bort värdeföremål såsom värdepapper och fast egendom.

 

Hur skriver jag ett testamente?

Först och främst: det är vekligen inte svårt! Om du känner att du behöver råd kan du få det av din bank, av advokatbyråer som arbetar med familjejuridik eller på en begravningsbyrå.

Hur man skapar en testamente

Var tydlig med din vilja

Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av dig, men också daterat och bevittnat. Identifiera gärna dina arvingar med namn, adress och personnummer. Testamenterar du till Sightsavers, ta med vårt organisationsnummer (8024 77-8188).

Få testamentet bevittnat

Ett testamente ska bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle. De som bevittnar får inte vara släkt med dig, inte vara minderåriga eller stå under förvaltare, inte vara en närstående, och de ska inte heller ärva något i testamentet.
Du behöver inte tala om vad som står i testamentet men de som bevittnar ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

Förvaring av testamente

Förvara gärna ditt testamente på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Vi blir mycket glada om du låter oss veta att du har testamenterat till Sightsavers. Men även om du gör detta är det inte något åtagande från din sida. Du kan ju alltid ändra i ditt testamente när du önskar.

Det kan också vara bra att nämna i testamentet att du vill att de belopp som anges ska justeras i enlighet med konsumentprisindex fastställt av SCB (KPI) i förhållande till den dag då testamentet upprättades och dagen för ditt frånfälle.

En man lyser i en elevs öga.

Har du några funderingar, tveka inte att kontakta oss på Sightsavers.

Kontakta oss