STÖD OSS
sightsavers_news

Årsdag för 2030-agendan: en positiv start

December 2016
Three people with disabilities get together to fundraise.

Idag är det ett år sedan världens ledare tog beslut om den så kallade 2030-agendan – ett åtagande med 17 mål för att utrota fattigdom senast 2030 genom att uppfylla världens behov gällande ekonomi, hälsa, utbildning och sociala aspekter samtidigt som man värnar om miljön.

Under de senaste 12 månaderna har de första planerna lagts fram för att påbörja implementeringen av målen.

2030-agendan bygger på milleniemålen (som omfattade perioden 2000-2015), och efter att den trädde i kraft 1 januari 2016 har regeringar och globala organisationer fokuserat på det arbete som krävs för att uppfylla målen och hur man ska gå till väga.

Samtliga mål kräver samarbete mellan regeringar, medborgare, icke-statliga organisationer och den privata sektorn. Fyra av målen är särskilt relevanta för Sightsavers arbete – mål 3, 4, 10 och 17. De rör hälsa, god utbildning, minskade klyftor och samarbete.

Hittills har Sightsavers varit involverade i flera spännande projekt och initiativ som jobbar mot 2030-agendan. Vi har bland annat bidragit till nya åtgärder inom sjukvårdspolitiken i Elfenbenskusten i linje med 2030-agendan, arbetat med den pakistanska regeringen i frågor som rör jämställdhet och funktionsnedsättningar och stöttat ett politiskt initiativ som resulterade i att regeringen i Zambia antagit en röstningsprocess som underlättar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar.

Mycket återstår innan vi uppnått målen och gjort världen mer inkluderande, jämlik, fredlig och välmående, men de positiva framstegen som gjorts hittills visar att vi är på väg i rätt riktning.

Ett barn i Elfenbenskusten får sina ögon undersökta för trakom.
/ Nyheter /

Höjdpunkter i april: uppdateringar från hela världen

Sammandrag från det senaste arbetet som dina gåvor hjälper till att stödja och nyheter från Pakistan, Liberia och Elfenbenskusten.

May 2019
Posters for the film event, with the words 'Brand Film Festival 2019'.

Sightsavers vinner brons för film om sitt arbete

En film om Sightsavers globala arbete har prisats på Brand Film Festival Awards.

May 2019
Zuhara från Tanzania står utanför sin skola

Sightsavers mottar gåva på över 9 miljoner kronor för finansiering av livsviktigt arbete med ögonhälsa

Gåvan från välgörenhetsfonden Arcadia gör det möjligt för Sightsavers att fortsätta bekämpa blindhet som kan förebyggas i några av världens allra fattigaste länder.

May 2019