Årsdag för 2030-agendan: en positiv start

Three people with disabilities get together to fundraise.

Idag är det ett år sedan världens ledare tog beslut om den så kallade 2030-agendan – ett åtagande med 17 mål för att utrota fattigdom senast 2030 genom att uppfylla världens behov gällande ekonomi, hälsa, utbildning och sociala aspekter samtidigt som man värnar om miljön.

Under de senaste 12 månaderna har de första planerna lagts fram för att påbörja implementeringen av målen.

2030-agendan bygger på milleniemålen (som omfattade perioden 2000-2015), och efter att den trädde i kraft 1 januari 2016 har regeringar och globala organisationer fokuserat på det arbete som krävs för att uppfylla målen och hur man ska gå till väga.

Samtliga mål kräver samarbete mellan regeringar, medborgare, icke-statliga organisationer och den privata sektorn. Fyra av målen är särskilt relevanta för Sightsavers arbete – mål 3, 4, 10 och 17. De rör hälsa, god utbildning, minskade klyftor och samarbete.

Hittills har Sightsavers varit involverade i flera spännande projekt och initiativ som jobbar mot 2030-agendan. Vi har bland annat bidragit till nya åtgärder inom sjukvårdspolitiken i Elfenbenskusten i linje med 2030-agendan, arbetat med den pakistanska regeringen i frågor som rör jämställdhet och funktionsnedsättningar och stöttat ett politiskt initiativ som resulterade i att regeringen i Zambia antagit en röstningsprocess som underlättar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar.

Mycket återstår innan vi uppnått målen och gjort världen mer inkluderande, jämlik, fredlig och välmående, men de positiva framstegen som gjorts hittills visar att vi är på väg i rätt riktning.

En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.