STÖD OSS
sightsavers_news

Årsdag för 2030-agendan: en positiv start

december 2016
Three people with disabilities get together to fundraise.

Idag är det ett år sedan världens ledare tog beslut om den så kallade 2030-agendan – ett åtagande med 17 mål för att utrota fattigdom senast 2030 genom att uppfylla världens behov gällande ekonomi, hälsa, utbildning och sociala aspekter samtidigt som man värnar om miljön.

Under de senaste 12 månaderna har de första planerna lagts fram för att påbörja implementeringen av målen.

2030-agendan bygger på milleniemålen (som omfattade perioden 2000-2015), och efter att den trädde i kraft 1 januari 2016 har regeringar och globala organisationer fokuserat på det arbete som krävs för att uppfylla målen och hur man ska gå till väga.

Samtliga mål kräver samarbete mellan regeringar, medborgare, icke-statliga organisationer och den privata sektorn. Fyra av målen är särskilt relevanta för Sightsavers arbete – mål 3, 4, 10 och 17. De rör hälsa, god utbildning, minskade klyftor och samarbete.

Hittills har Sightsavers varit involverade i flera spännande projekt och initiativ som jobbar mot 2030-agendan. Vi har bland annat bidragit till nya åtgärder inom sjukvårdspolitiken i Elfenbenskusten i linje med 2030-agendan, arbetat med den pakistanska regeringen i frågor som rör jämställdhet och funktionsnedsättningar och stöttat ett politiskt initiativ som resulterade i att regeringen i Zambia antagit en röstningsprocess som underlättar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar.

Mycket återstår innan vi uppnått målen och gjort världen mer inkluderande, jämlik, fredlig och välmående, men de positiva framstegen som gjorts hittills visar att vi är på väg i rätt riktning.

En lokal volontär i Elfenbenskusten lär sig att upptäcka trakom genom att undersöka ögonen på ett barn.
sightsavers_news

Höjdpunkter i februari: uppdateringar från hela världen

En uppdatering från Sightsavers Indien som vunnit flera prestigefyllda priser för sitt arbete. Dessutom nyheter från Nigeria, Elfenbenskusten och Senegal.

februari 2019
Carlitos smiles after receiving his new glasses.
sightsavers_news

Höjdpunkter i januari: uppdateringar från hela världen

Lärare i Nigeria utbildas att undersöka synen på sina elever. Uppdateringar från Moçambique, Uganda och mycket mer.

januari 2019
Två sjukvårdare tvättar ögonen på män som är klädda i traditionella afrikanska kläder.
sightsavers_news

Höjdpunkter i november: uppdateringar från hela världen

Nyheter om ett program där över 137 000 glasögon distribuerats i åtta länder. Dessutom reportage från Guinea, Elfenbenskusten, Moçambique och mycket mer.

november 2018