sightsavers_news

Höjdpunkter i november: uppdateringar från hela världen

Två sjukvårdare tvättar ögonen på män som är klädda i traditionella afrikanska kläder.

Över hela världen

Tusentals glasögon delas ut för att förbättra syn

Sightsavers har hjälpt till att distribuera över 137 000 läs- och solglasögon i Kenya, Sierra Leone, Sudan, Malawi, Moçambique, Pakistan, Uganda och Zambia.

Glasögonen levererades av VisionSpring och distribuerades under ett fyraårigt program stött av Sightsavers. Programmet var en del av ett CATCH-initiativ (Coordinated Approach to Community Health – Koordinerad approach för lokal hälsa) där man med hjälp av kliniker för ögonhälsa arbetade för att säkerställa tillgången till glasögon.

CATCH-initiativet lanserades med radioprogram och genom utbildning i lokalsamhällena. Det ledde till att fler människor uppsökte ögonklinikerna, vilket i sin tur ledde till ökad efterfrågan på glasögon.

Alice fick gratis solglasögon efter att hon genomgått en gråstarrsoperation i Kenya.

Moçambique

”Hälsokåren” undervisar elever i god hygien

Eleverna på Mihelines grundskola i landets nordöstra del besöktes av ”hälsokåren”. Kåren bestod av lokala sjukvårdare som undervisade barnen om vikten av att tvätta händer och ögon för att förebygga spridning av ögonsjukdomar som bindhinneinflammation och trakom.

Totalt deltog 84 barn tillsammans med skolpersonal och lokala beslutsfattare i undervisningen. Barn och vuxna turades om att visa hur man tvättar sig ordentligt och projektet stöddes av The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust.

Hälsokåren undervisade skolbarn i hur man bäst tvättar händer och ansikte.
Hälsokåren undervisade skolbarn i hur man bäst tvättar händer och ansikte.

Senegal

Personal deltar i workshop för att förbättra datarapportering

Personal från Sightsavers kontor i Senegal deltog i en workshop med representanter från landets nationella program för ögonhälsa och departementet för hälsoinformation och statistik för att granska programmet och ta fram bättre metoder för att rapportera data om ögonhälsa.

Under workshoppen hjälpte man också oftalmologiska tekniker att förbättra sin rapportering av data.

Sightsavers arbetar tillsammans med departementet för hälsoinformation och statistik för att förbättringarna ska vara implementerade innan årets slut och projektet finansieras av Irish Aid.

Sjukvårdspersonal och medarbetare från Sightsavers deltog i workshoppen.

Guinea

Ögonsjukvårdare reser i två dagar för att kunna nå patienter

Ett team i Guinea fick resa i två dagar för att kunna nå den avlägsna regionen N’Zerekore och ge livsnödvändig behandling till patienter med försummade tropiska sjukdomar.

N’Zerekore ligger nästan 95 mil från huvudstaden Conakry och kan bara nås på leriga vägar som ofta är i väldigt dåligt skick. När teamet anlände diagnostiserade och behandlade de patienter med lymfatisk filariasis och andra relaterade sjukdomar. Arbetet är en del av ett program finansierat av Department for International Development (DFID) i Storbritannien.

Sjukvårdspersonalen fick en lång och tuff resa till regionen N’Zerekore i Guinea.
Sjukvårdspersonalen fick en lång och tuff resa till regionen N’Zerekore i Guinea.

Elfenbenskusten

Experter diskuterar sätt att eliminera flodblindhet

Personal från Sightsavers deltog i en nationell expertkonferens som anordnats i Världshälsoorganisationens lokaler för att diskutera planer för att kunna eliminera flodblindhet i landet.

Sjukdomen sprids fortfarande mellan människor i Elfenbenskusten. Anledningarna är bristen på en plan för att eliminera sjukdomen och att behandling avbröts till följd av avbrott i finansieringen, samt den politiska och militära krisen som inträffade 2002.

Under konferensen enades experterna om att lägga kraft på forskning kring de platser där flugorna förökar sig och fortsätta att distribuera behandling i ett försök att komma närmare att kunna eliminera sjukdomen.

Experterna diskuterar planer på att eliminera flodblindhet i landet.
Experterna diskuterar planer på att eliminera flodblindhet i landet.

Läs om vårt arbete runt om i världen

Här arbetar vi

Fler berättelser

En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.