STÖD OSS
/ Nyheter /

Höjdpunkter i april: uppdateringar från hela världen

May 2019
Ett barn i Elfenbenskusten får sina ögon undersökta för trakom.

Moçambique

Undersökning visar att antalet blinda har minskat

En nyligen genomförd undersökning i Nampula-provinsen visar att antalet människor i distriktet över 50 år som är blinda har minskat till 3,9 %, jämfört med 6,2 % 2011.

RAAB-undersökningen (Rapid Assessment of Avoidable Blindness/Snabb undersökning av blindhet som kan undvikas) genomfördes i augusti och september. 4 015 människor över 50 år undersöktes, vilket motsvarar 95,8 % av den relevanta befolkningen. Undersökningen var en del i arbete som finansierats av DFID och UK Aid.

Resultatet presenterades under ett möte där sjukvårdsrepresentanter från provins och distrikt, representanter från fältteamet, kommunikatörer för sociala medier och andra berörda parter deltog.

Över 4 000 människors ögon undersöktes i Nampula-provinsen.

Liberia

Skolbarn behandlas för mask och ögonrelaterade problem under treårigt program

Över 76 000 barn kommer att dra nytta av ett nytt program för att tackla avmaskning och ögonrelaterade problem i fyra regioner i Liberia.

Det integrerade hälsovårdsprogrammet för skolor kommer att genomföras i samarbete med Dubai Cares och erbjuda grundläggande synundersökningar och avmaskningsbehandlingar i skolor. Barn som bedöms ha mer allvarligt nedsatt syn kommer att hänvisas för vidare behandling.

Som en del av programmet kommer 2 400 lärare från 1 200 skolor utbildas att genomföra synundersökningar och distribuera behandlingar för avmaskning. Man kommer även att utbilda fyra optiktekniker och leverera minst 3 000 par glasögon till behövande barn.

Som en del av programmet kommer barn att ges behandling för avmaskning i skolan.

Pakistan

200 000 skolbarn ska undersökas för synfel

Ett liknande program har sjösatts i Pakistan, där Sightsavers arbetar med landets regering för att säkerställa att skolbarn i Islamabad kan få sina ögon undersökta.

Som en del i projektet School Health Integrated Programme kommer 900 lärare utbildas att genomföra grundläggande synundersökningar. Barn med nedsatt syn kommer att få glasögon och de som drabbats av ögoninfektioner kommer att ges ögondroppar, medan de barn som lider av allvarligare problem med ögonen kommer att hänvisas vidare till sjukhus.

Sightsavers landschef i Pakistan, Munazza Gillani, sa att omkring 4 % av alla barn i landet lider av nedsatt syn, vilket kan hindra dem från att nå sin fulla potential i skolan. Man hoppas att programmet ska göra det möjligt för dessa barn att få behandling så att de inte slutar skolan.

Lärare kommer att genomföra syntest i skolan för att hitta de barn som behöver glasögon.

Elfenbenskusten

Kartläggning av trakom spårar spridningen av sjukdomen

Åtta hälsovårdsdistrikt i Elfenbenskusten undersöktes för trakom under februari och mars 2019 för att exakt kunna identifiera var sjukdomen är vanligast och var behandlingsinsatser är nödvändiga.

Sammanlagt undersöktes 22 000 barn och 23 000 vuxna i 11 000 hushåll. Under kartläggningen fann man att i vissa distrikt visade över 10 % av barnen tecken på trakom och sjukvårdspersonal levererade sedan läkemedel till dem. Projektet är del i programmet Accelerate Trachoma Elimination.

Pedro bor i byn Gueasso och är en av dem som deltog i projektet. ”De sa att min dotter och en av mina farbröders barn har en sjukdom i ögonen”, berättar han. ”De gav oss gratis medicin som vi måste ge dem i ögonen varje kväll innan läggdags. De gav oss också råd om hur man undviker sjukdomen, vi måste tvätta ansiktet varje morgon. Jag tackar läkarna som gav oss medicinerna för att ta hand om våra barn. Tack vare dem kommer barnen inte att bli blinda!”

Pedro och hans familj undersöktes som en del i projektet. Hans dotter Naomie fick behandling mot trakom.

Läs om vårt arbete runt om i världen

Här finns vi

Mer berättelser från fältet

Posters for the film event, with the words 'Brand Film Festival 2019'.

Sightsavers vinner brons för film om sitt arbete

En film om Sightsavers globala arbete har prisats på Brand Film Festival Awards.

May 2019
Zuhara från Tanzania står utanför sin skola

Sightsavers mottar gåva på över 9 miljoner kronor för finansiering av livsviktigt arbete med ögonhälsa

Gåvan från välgörenhetsfonden Arcadia gör det möjligt för Sightsavers att fortsätta bekämpa blindhet som kan förebyggas i några av världens allra fattigaste länder.

May 2019
En fyrhjulsdriven jeep korsar en ranglig bro över en flod i regionen Rivercess, Liberia.

Liberia fem år senare: att rädda syn i efterdyningarna av Ebola

Lincoln Gankpala från Liberias hälsodepartement delar med sig av sina erfarenheter av att behandla flodblindhet före, under och efter den förödande ebolaepidemin som krävde tusentals människors liv.

May 2019