sightsavers_news

Höjdpunkter i april: uppdateringar från hela världen

Ett barn i Elfenbenskusten får sina ögon undersökta för trakom.

Moçambique

Undersökning visar att antalet blinda har minskat

En nyligen genomförd undersökning i Nampula-provinsen visar att antalet människor i distriktet över 50 år som är blinda har minskat till 3,9 %, jämfört med 6,2 % 2011.

RAAB-undersökningen (Rapid Assessment of Avoidable Blindness/Snabb undersökning av blindhet som kan undvikas) genomfördes i augusti och september. 4 015 människor över 50 år undersöktes, vilket motsvarar 95,8 % av den relevanta befolkningen. Undersökningen var en del i arbete som finansierats av DFID och UK Aid.

Resultatet presenterades under ett möte där sjukvårdsrepresentanter från provins och distrikt, representanter från fältteamet, kommunikatörer för sociala medier och andra berörda parter deltog.

Över 4 000 människors ögon undersöktes i Nampula-provinsen.

Liberia

Skolbarn behandlas för mask och ögonrelaterade problem under treårigt program

Över 76 000 barn kommer att dra nytta av ett nytt program för att tackla avmaskning och ögonrelaterade problem i fyra regioner i Liberia.

Det integrerade hälsovårdsprogrammet för skolor kommer att genomföras i samarbete med Dubai Cares och erbjuda grundläggande synundersökningar och avmaskningsbehandlingar i skolor. Barn som bedöms ha mer allvarligt nedsatt syn kommer att hänvisas för vidare behandling.

Som en del av programmet kommer 2 400 lärare från 1 200 skolor utbildas att genomföra synundersökningar och distribuera behandlingar för avmaskning. Man kommer även att utbilda fyra optiktekniker och leverera minst 3 000 par glasögon till behövande barn.

Som en del av programmet kommer barn att ges behandling för avmaskning i skolan.

Pakistan

200 000 skolbarn ska undersökas för synfel

Ett liknande program har sjösatts i Pakistan, där Sightsavers arbetar med landets regering för att säkerställa att skolbarn i Islamabad kan få sina ögon undersökta.

Som en del i projektet School Health Integrated Programme kommer 900 lärare utbildas att genomföra grundläggande synundersökningar. Barn med nedsatt syn kommer att få glasögon och de som drabbats av ögoninfektioner kommer att ges ögondroppar, medan de barn som lider av allvarligare problem med ögonen kommer att hänvisas vidare till sjukhus.

Sightsavers landschef i Pakistan, Munazza Gillani, sa att omkring 4 % av alla barn i landet lider av nedsatt syn, vilket kan hindra dem från att nå sin fulla potential i skolan. Man hoppas att programmet ska göra det möjligt för dessa barn att få behandling så att de inte slutar skolan.

Lärare kommer att genomföra syntest i skolan för att hitta de barn som behöver glasögon.

Elfenbenskusten

Kartläggning av trakom spårar spridningen av sjukdomen

Åtta hälsovårdsdistrikt i Elfenbenskusten undersöktes för trakom under februari och mars 2019 för att exakt kunna identifiera var sjukdomen är vanligast och var behandlingsinsatser är nödvändiga.

Sammanlagt undersöktes 22 000 barn och 23 000 vuxna i 11 000 hushåll. Under kartläggningen fann man att i vissa distrikt visade över 10 % av barnen tecken på trakom och sjukvårdspersonal levererade sedan läkemedel till dem. Projektet är del i programmet Accelerate Trachoma Elimination.

Pedro bor i byn Gueasso och är en av dem som deltog i projektet. ”De sa att min dotter och en av mina farbröders barn har en sjukdom i ögonen”, berättar han. ”De gav oss gratis medicin som vi måste ge dem i ögonen varje kväll innan läggdags. De gav oss också råd om hur man undviker sjukdomen, vi måste tvätta ansiktet varje morgon. Jag tackar läkarna som gav oss medicinerna för att ta hand om våra barn. Tack vare dem kommer barnen inte att bli blinda!”

Pedro och hans familj undersöktes som en del i projektet. Hans dotter Naomie fick behandling mot trakom.

Läs om vårt arbete runt om i världen

Här finns vi

Mer berättelser från fältet

En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.