sightsavers_news

Höjdpunkter i maj: uppdateringar från hela världen

En grupp elever går arm i arm utanför sin skola i Mali.

Indien

Val blir mer inkluderande tack vare Sightsavers arbete

Sightsavers Indiens kampanj för att skapa medvetenhet kring tillgänglighet vid val gjorde att fler personer med funktionsnedsättning kunde delta i landets allmänna val som gick av stapeln i april och maj.

Genom kampanjen ”Towards an inclusive election: leaving no one behind” (Mot ett inkluderande val: ingen lämnas utanför) uppmuntrades organisationer för personer med funktionsnedsättning att hjälpa dem med funktionshinder att söka röstkort och rösta.

Flera uppmärksammade event anordnades för att sprida budskapet, till exempel bildade man en lång mänsklig kedja på allmänna vägar. Väljarna gavs färgglada brickor att bära med kampanjens budskap och personer med funktionshinder fick plakat att ta med till lokala valmöten.

Sightsavers Indiens VD RN Mohanty sa: ”Att rösta i val är tveklöst en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. Inkludering i valprocessen för personer med funktionsnedsättning är ett steg i rätt riktning för att säkerställa att ingen lämnas utanför.”

Två kvinnor visar sina pekfingrar efter att ha röstat i Indiens allmänna val 2019.
Genom kampanjen uppmuntrades personer med funktionsnedsättning att rösta.

Mali

Projekt för inkluderande utbildning gör det möjligt för barn att gå i skolan

Mer än 250 barn med nedsatt syn har kunnat gå i skolan tack vare ett projekt i Sightsavers regi som främjar inkluderande utbildning.

Under det tvååriga projektet, som avslutades i slutet på juni, utbildades lärare och man utvecklade läromedel och bedömningskriterier för att förbättra läs- och skrivkunnigheten hos barn med nedsatt syn. Projektet genomfördes i fyra regioner, Bamako, Ségou, Koulikoro och indirekt i Gao. Där prövade man tillvägagångssätt för inkludering i fyra vanliga skolor, en integrerad skola och i två skolor för barn med funktionsnedsättning. Nu är målet att introducera dessa tillvägagångssätt i resten av landet.

Under projektet fokuserade man också på genus och undersökte varför färre flickor i Mali skrivs in skolan. Man hjälpte dem att övervinna hindren som existerar så att de kan få en utbildning. Projektet finansierades av USAID.

Tack vare projektet fick barn med nedsatt syn läromedel för att kunna förbättra sin läs- och skrivkunnighet.

Nigeria

22 miljoner behandlingar levererade mot försummade tropiska sjukdomar

Tack vare ett treårigt projekt för att bekämpa försummade tropiska sjukdomar i delstaten Sokoto har miljontals behandlingar kunnat levereras för att skydda människor mot sjukdom.

Under projektet, som nyligen avslutades, distribuerades medicin till människor som befinner sig i riskzonen för fem försummade tropiska sjukdomar: trakom, flodblindhet, lymfatisk filariasis, schistosomiasis och inälvsmask. Totalt distribuerades över 22,7 miljoner behandlingar mot de fem sjukdomarna i 23 regioner i landet.

En av dem som fick behandling var tolvåriga Dayyaba från Shagari. Hon fick tabletter i skolan för att skydda henne mot schistosomiasis och berättade: ”Jag har tagit den här medicinen i över fyra år nu. Tidigare visade vissa barn i vår skola och i samhället tecken på sjukdomen, men efter att de tagit medicinen försvann de.

Vår huvudlärare berättade att man kan få sjukdomen om man leker i stillastående vatten, så vi fick lära oss att tvätta ansiktet regelbundet, att undvika att uträtta våra behov utomhus och att använda skor överallt. Jag hjälper också min mamma att städa huset för att se till att vi bor i en ren miljö.”

Projektet finansierades av UK Department for International Development och Jersey Overseas Aid Commission.

Tolvåriga Dayyaba fick behandling i skolan för att skydda henne mot schistosomiasis.

Bangladesh

Nytt råd representerar personer med nedsatt syn

Sightsavers kommer att sitta med i en ny nationell kommitté för personer med nedsatt syn som upprättats av regeringen i Bangladesh.

The Bangladesh National Council for the Blind (Bangladeshs nationella råd för blinda) kommer att arbeta under tre år. Förutom Sightsavers kommer även ORBIS, HKI och Fred Hollows sitta med i kommittén, som leds av Bangladeshs hälsovårdsminister. Andra statsråd och ministrar, högt uppsatta ögonvårdsspecialister och representanter från sjukhus som drivs av internationella organisationer kommer också att finnas med i kommittén.

Det första mötet planeras äga rum i juni.

Les mer om arbeidet vårt

Här finns vi

Fler nyheter

En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.