sightsavers_news

Höjdpunkter i juni: uppdateringar från hela världen

Skolelever ler framför en väggmålning i Zambia.

Zambia

I programmet Super School of 5 får elever lära sig vikten av god hygien

Tusentals barn i Zambia har fått lära sig vikten av god hygien under den senaste fasen av programmet Super School of 5. I utbildningen använder man superhjältar för att uppmuntra elever att tvätta händer och ansikte.

Fas fyra av programmet i Zambia avslutades i juni 2019 och hade då nått över 8 000 barn i 20 skolor i två distrikt.

Som en del av programmet utbildades handledare för att övervaka arbetet i skolorna. De rapporterade en ökning av antalet barn som tvättade ansiktet, förbättrad personlig hygien och en bättre miljöhygien. Programmet finansieras av DFID som en del av deras SAFE-strategi för att bekämpa trakom.

I programmet Super School 5 används färgglada väggmålningar för att uppmuntra elever att tvätta händer och ansikte.

Zimbabwe

Över en miljon människor fick förebyggande behandling mot trakom

En kampanj med massdistribution av förebyggande läkemedel mot trakom nådde 1,2 miljoner människor.

Kampanjen genomfördes i 10 distrikt där sjukdomen är mycket utbredd. Data från behandlingarna skickades in och analyserades i realtid, vilket gjorde det möjligt för personalen att direkt ta itu med de utmaningar man mötte och säkerställa att så många som möjligt fick behandling.

Dessutom har tre ”mästerinstruktörer” utbildats i Zimbabwe för att kunna förmedla de kunskaper som behövs för att operera patienter med långt framskridet trakom. Till dags dato har över 100 patienter opererats och dessutom har 200 så kallade Case Finders utbildats att identifiera sjukdomsfall.

Antibiotika distribuerades i Zimbabwe för att skydda människor som riskerade att drabbas av trakom.

Kenya

Första uppsökande projektet för inkluderande utbildning sjösatt

Under första fasen av en uppsökande kampanj för att hitta och göra det möjligt för barn med funktionsnedsättning att gå i skolan har över 100 barn fått hjälp.

Ett team med fysioterapeuter, en ögonläkare, ortopedisk personal och en öron-näsa-hals-specialist arbetade tillsammans med en representant från National Council for Persons with Disabilities [nationella rådet för personer med funktionsnedsättning] för att undersöka över 250 barn med eventuell funktionsnedsättning.

113 av barnen som undersöktes fick hjälp att få plats i grundskolan. Sju barn gavs plats i gymnasieskola eller yrkesutbildning och ett barn rekommenderades vård i hemmet. Övriga barn hänvisades vidare för medicinsk behandling.

Målet med det uppsökande projektet i Kenya är att göra det möjligt för barn med funktionsnedsättning att få plats i skolan.

Benin

Utbildning av mobila trakomkirurger och trackers

Ett utbildningsprogram har genomförts i den nordliga staden Banikoara, 700 km från huvudstaden, för att öka antalet trakomkirurger och så kallade trackers [spårare] som ett led i arbetet att eliminera sjukdomen.

Kirurgerna fick lära sig att använda ”Head Start”-dockan [huvudet först], en modell av en patients huvud där sektionerna runt ögonen kan bytas ut så att kirurgerna kan finslipa sina färdigheter. De fick också lära sig vikten av uppföljning efter att en patient opererats.

Mobil ögonvårdspersonal utbildades även att använda TT Tracker-appen, vilken gör det möjligt att följa trakompatienter från första diagnos till behandling och regelbunden uppföljning. Fyra kirurger och åtta tracker-assistenter utbildades under projektet som är en del av Accelerate-programmet, vilket finansieras av en grupp bidragsgivare.

Kirurger och ögonvårdspersonal från Benin var med under trakomutbildningen.

Indien

Sightsavers startar stipendieprogram för unga ögonläkare

Stipendieprogrammet som startats av Sightsavers Indien kommer att ge 10 unga ögonläkare chansen att utbilda sig på några av landets främsta institutioner för ögonhälsa.

Kandidaterna kommer sedan att få möjligheten att praktisera sina nya färdigheter på ett av Sightsavers partnersjukhus med målet att förbättra ögonvårdsinrättningarna på landsbygden. Under det tvååriga stipendieprogrammet kommer de att få arbeta ihop med erfarna ögonläkare och både förbättra sina kliniska kunskaper och skaffa sig värdefull livserfarenhet.

Sightsavers Indiens VD RN Mohanty sa: ”I dag finns det bara 18 000 ögonläkare i Indien, vilket är långt ifrån tillräckligt med tanke på landets befolkningsmängd. Målet med Sightsavers stipendieprogram är att utbilda och fostra motiverade unga människor för att hjälpa dem att bli exceptionellt skickliga ögonläkare.”

10 ögonläkarpraktikanter kommer att få utbildning som en del av det tvååriga stipendieprogrammet.

Senegal

Personalutbildning hjälper till att säkerställa inkluderande val

En grupp valarbetare, bedömare och säkerhetsagenter har fått en utbildning i inkludering för personer med funktionsnedsättning för att säkerställa att valen i landet är så inkluderande som möjligt.

Totalt deltog 59 valarbetare och 36 medlemmar av säkerhetsstyrkorna i utbildningen.

För att stödja ansträngningarna att skapa politisk inkludering, har partner från Senegals nationella valkommitté och valdirektoratet för social välfärd tillsammans med medlemmar av organisationer för personer med funktionsnedsättning, besökt Kamerun för att lära sig av landets erfarenheter av att hålla inkluderande val. Man planerar även att delegater från Kamerun i framtiden ska besöka Senegal för att studera lokala utvecklingsinitiativ för inkludering.

I Senegal används ofta skolor som vallokaler. Målet med utbildningen är att personalen ska få kunskap om frågor som rör tillgänglighet.

Läs om vårt arbete runt om i världen

Här arbetar vi

Fler berättelser

En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.