Sightsavers seminarium i Almedalen: hur kan vi åstadkomma inkludering på riktigt

Speakers at the event.
Cornilla von Plomgren (andra från höger), medverkade i ett seminarium under Almedalsveckan.

Sightsavers stod värd för ett seminarium under den årliga politikerveckan i Almedalen, för att öka kunskapen om Sightsavers arbete för funktionsrättigheter och social inkludering.

Under Almedalsveckan, som ägde rum på Gotland under första veckan i juli, delade Sightsavers Nordenchef Cornilla von Plomgren med sig av erfarenheter från vårt arbete med social inkludering runt om i världen, och tog tillfället i akt att belysa faktorer som är viktiga för nå långsiktigt hållbara resultat.

Publiken fick ta del av hur vi arbetar med partner på olika nivåer, alltifrån regeringar, myndigheter, departement, lokala och internationella frivillig organisationer, volontärer, universitet och organisationer som stöttar människor med funktionsnedsättning. Att det är oerhört viktigt att samarbeta med lokala organisationer som värnar människor med funktionsnedsättning var något som förbundsordförande Håkan Thomsson från Synskadades Riksförbund också lyfte fram.

Under seminariet, som modererades av Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare från SVN, Social Venture Network  berättade vi också om hur vi baserar vårt arbete på evidensbaserad fakta och hur vi samlar in data genom att använda frågor som baseras på funktionsförmåga kopplat till bland annat syn, hörsel, tal, minne, rörelseförmåga.

Att vi lyssnar, och involverar människor funktionsnedsättning i vårt arbete, alltifrån planering av projekt, genomförande och uppföljning uppskattades av publiken. Att Sightsavers även bedriver ett internationellt och lokalt påverkansarbete där ett av målen är att fler människor med funktionsnedsättningar, speciellt kvinnor, ska delta i politiska processer, vara valbara och komma in i beslutande församlingar passade vi också på att lyfta fram.

Med på seminariet förutom Håkan Thomsson, var även James Reason som är VD på TargetAid. Både vi och TargetAid arbetar aktivt med FNs Globala Mål.. För oss på Sightsavers är det speciellt målen om hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet, tillväxt, och partnerskap som vi arbetar med i allt vi gör.

Vi är en organisation som vill ha en värld där ingen blir blind av en sjukdom som kan förhindras och att människor med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.Det finns 800 miljoner människor med funktionsnedsättning som bor i låg- och medelinkomstländer, men de siffrorna skrämmer oss inte. Det är tillsammans och i samarbete med andra som vi kan nå våra mål.

Almedalen är en arena där beslutsfattare, opinionsbildare, företagsrepresentanter och människor möts. Nu är det fler som har hört talas om Sightsavers. Mer engagemang och stöd till vårt ändamål innebär att vi kan utöka vårt arbete. Nu ser vi fram emot effekterna av vår närvaro i Almedalen 2019.

Women are trained in judo.

Magasinet Stylist hyllar Sightsavers judogrupper för blinda i Indien

Lär dig mer om de tjejer som har deltagit i judoträning genom Sightsavers Indien.

Läs berättelsen

Läs mer om vårt arbete för social inkludering

Funktionsnedsättning
En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.