Sightsavers arrangerar och medverkar i PartnerTalk hos Social Venture Network

Sightsavers ansluter sig till en grupp av NGOer och arrangerar ett PartnerTalk för att lyfta fram hur vi tillsammans kan infria FNs Hållbarhetsmål.

Målet är att eliminera fattigdom, skydda vår planet och säkerställa att alla människor får möjlighet till välgång 2030.

PartnerTalk äger rum den 6 februari och leds av Cornilla von Plomgren, Verksamhetschef Sightsavers och medverkar gör bland annat Tove Engström, Verksamhetsledare Samverkansforum för Innovation i internationell Kris och Katastrof, Eva Nilsson, Handläggare Internationella Frågor Synskadades Riksförbund, samt representant ForumSyd.

Det blir samtal om hur akademi, civilsamhället, privat samt offentlig sektor kan samarbeta för att nå FNs Hållbarhetsmål.

Detta Talk riktar sig till dig som arbetar med partnerskap, hållbarhetsfrågor på olika nivåer eller är nyfiken på hur man arbetar med internationell utveckling.

Biljetter är utan kostnad. För mer information se kalendarium på Social Venture Networks hemsida.

Sightsavers logo.

Kom till Sightsavers event

När? 6 februari, kl 16.00

Var? Hos SVN i deras lokaler, Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm

Biljett: För att få en biljett, skicka email till [email protected]

Two people reading notes on a wall during a workshop.

Vill du veta mer om vad som händer?

Se alla nyhetsartiklar