STÖD OSS

Rättigheter för personer med funktions-nedsättning

Vi arbetar för lika möjligheter för människor med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar.

Three women wearing saris stand together smiling.

Med vårt rättighetsbaserade arbetssätt strävar vi efter en värld där alla människor har tillgång till utbildning, jobb och hälsovård och där alla kan delta i samhället på lika villkor utan att utsättas för diskriminering.

1 miljard
människor har någon slags funktionsnedsättning
Det är 15%
av världens befolkning
80%
av alla med funktionsnedsättning lever i utvecklingsländer

Utbildning

61 miljoner barn i grundskoleåldern gick inte i skolan 2010.

Av dessa bedöms ungefär en tredjedel leva med en funktionsnedsättning. Om barn med funktionsnedsättning nekas utbildning kan de inte heller bli självständiga och skapa sig en väg ur fattigdomen.

Jobb

I nuläget går världsekonomin miste om det värde och den tillväxt som personer med funktionsnedsättning skulle kunna bidra med.

Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att försörja sig själva och sina familjer begränsas i många utvecklingsländer av stigma, diskriminering och det faktum att många arbetsplatser inte är tillgängliga. Om detta ska förändras är det viktigt att människor med funktionsnedsättning blir ekonomiskt självständiga och kan stå upp för sina rättigheter.

Hälsa

Vi anser att alla ska ha tillgång till högkvalitativ hälsovård för ett pris de kan betala.

Alla indikatorer pekar på att personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar har sämre hälsa än jämförbara personer utan funktionsnedsättning. Detta beror ofta på att vårdinstitutioner inte är tillgängliga, att de inte kan få tag på anpassad information och även på att de ofta stigmatiseras eller utsätts för diskriminering.

Demokrati

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i beslutsfattande på alla nivåer i samhället.

I många länder är valsystemet inte anpassat med tanke på funktionsnedsättningar. På grund av detta kan många personer med funktionsnedsättning inte delta på lika villkor.

Stöd vårt arbete

STÖD OSS

Läs mer om detta

Riya, without glasses, stands against a wall.
Sightsavers Reports

Riyas berättelse

Brytningsfel kan enkelt korrigeras om du bor i Sverige, men det är inte lika enkelt i länder med extrem fattigdom. Något som nioåriga Riya vet mycket väl.

Women are trained in judo.
sightsavers_news

Magasinet Stylist hyllar Sightsavers judogrupper för blinda i Indien

Det brittiska magasinet Stylist hyllar ”kämparandan” hos synskadade kvinnor som lär sig judo och självförsvar genom ett Sightsavers-program i Indien.

Simon Peter sits in a chair.
Sightsavers Reports

Simon Peters berättelse

Simon Peter Otoyo hade precis kommit hem från skolan när rebeller från Joseph Konys Lord’s Resistance Army kom till hans by i norra Uganda.