STÖD OSS

Rättigheter för personer med funktions-nedsättning

Vi arbetar för lika möjligheter för människor med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar.

Three women wearing saris stand together smiling.

Med vårt rättighetsbaserade arbetssätt strävar vi efter en värld där alla människor har tillgång till utbildning, jobb och hälsovård och där alla kan delta i samhället på lika villkor utan att utsättas för diskriminering.

1 miljard
människor har någon slags funktionsnedsättning
Det är 15%
av världens befolkning
80%
av alla med funktionsnedsättning lever i utvecklingsländer

Utbildning

61 miljoner barn i grundskoleåldern gick inte i skolan 2010.

Av dessa bedöms ungefär en tredjedel leva med en funktionsnedsättning. Om barn med funktionsnedsättning nekas utbildning kan de inte heller bli självständiga och skapa sig en väg ur fattigdomen.

Jobb

I nuläget går världsekonomin miste om det värde och den tillväxt som personer med funktionsnedsättning skulle kunna bidra med.

Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att försörja sig själva och sina familjer begränsas i många utvecklingsländer av stigma, diskriminering och det faktum att många arbetsplatser inte är tillgängliga. Om detta ska förändras är det viktigt att människor med funktionsnedsättning blir ekonomiskt självständiga och kan stå upp för sina rättigheter.

Hälsa

Vi anser att alla ska ha tillgång till högkvalitativ hälsovård för ett pris de kan betala.

Alla indikatorer pekar på att personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar har sämre hälsa än jämförbara personer utan funktionsnedsättning. Detta beror ofta på att vårdinstitutioner inte är tillgängliga, att de inte kan få tag på anpassad information och även på att de ofta stigmatiseras eller utsätts för diskriminering.

Demokrati

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i beslutsfattande på alla nivåer i samhället.

I många länder är valsystemet inte anpassat med tanke på funktionsnedsättningar. På grund av detta kan många personer med funktionsnedsättning inte delta på lika villkor.

Stöd vårt arbete

STÖD OSS

Läs mer om detta

Gertrude Oforiwa Fefoame smiling.
sightsavers_news

Sightsavers Gertrude Oforiwa har blivit invald i FN:s Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Gertrude är en av sex kandidater som valdes in i den första valomgången och av dem är tre kvinnor.

Mafoune från Mali med sin lärare.

En ljusare framtid för personer med funktionsnedsättning

Med din hjälp arbetar vi för att personer med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter som alla andra att utbilda sig, arbeta och vara lyckliga.

Close-up photo of Gertrude Oforiwa Fefoame.
sightsavers_news

Ghana nominerar Sightsavers-anställd till FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning

Ghanas regering har nominerat Sightsavers’ Gertrude Oforiwa Fefoame till en plats i FN:s kommitté för rättigheter för människor med funktionsnedsättning.