Rättigheter för personer med funktions-nedsättning

Vi arbetar för lika möjligheter för människor med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar.

Three women wearing saris stand together smiling.

Med vårt rättighetsbaserade arbetssätt strävar vi efter en värld där alla människor har tillgång till utbildning, jobb och hälsovård och där alla kan delta i samhället på lika villkor utan att utsättas för diskriminering.

1 miljard
människor har någon slags funktionsnedsättning
Det är 15%
av världens befolkning
80%
av alla med funktionsnedsättning lever i utvecklingsländer

Utbildning

61 miljoner barn i grundskoleåldern gick inte i skolan 2010. Av dessa bedöms ungefär en tredjedel leva med en funktionsnedsättning. Om barn med funktionsnedsättning nekas utbildning kan de inte heller bli självständiga och skapa sig en väg ur fattigdomen.

Jobb

I nuläget går världsekonomin miste om det värde och den tillväxt som personer med funktionsnedsättning skulle kunna bidra med. Möjligheterna för personer att försörja sig själva och sina familjer begränsas i många utvecklingsländer av stigma och diskriminering.

Hälsa

Vi anser att alla ska ha tillgång till högkvalitativ hälsovård för ett pris de kan betala. Alla indikatorer pekar på att personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar har sämre hälsa än jämförbara personer utan funktionsnedsättning.

Demokrati

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i beslutsfattande på alla nivåer i samhället. I många länder är valsystemet inte anpassat med tanke på funktionsnedsättningar. På grund av detta kan många personer med funktionsnedsättning inte delta på lika villkor.

Bilder på den här sidan © Sightsavers/Uma Sharma, Tommy Trenchard

Stöd vårt arbete

STÖD OSS

Läs mer om detta

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.
Sightsavers Reports

”Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

Sightsavers projektledare Eric Musa besöker Marie, som är blind sedan födseln, för att ta reda på hur hon kunnat fortsätta sin utbildning under covid-19-pandemin.

Personal från Sightsavers håller upp en skylt i FN där det står ”Vi uppmanar Förenta Nationerna att upprätthålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning”.
sightsavers_news

Sightsavers lämnar över namninsamling med 50 000 underskrifter för funktionsnedsattas rättigheter till FN

Den globala namninsamlingen emottogs av Ana Maria Menéndez, som är undergeneralsekreterare och chefsrådgivare för policy till FN:s generalsekreterare.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.