Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi anser att alla har rätt till utbildning, att kunna försörja sig och vara lyckliga. Det är därför vi arbetar för lika möjligheter för personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar.

Sightsavers kämpar för rätten för människor med funktionsnedsättning att gå i skolan, hitta ett jobb och delta helt i samhället.

800 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer runt om i världen har en funktionsnedsättning. Många av dem nekas dessutom grundläggande mänskliga rättigheter.

Att stödja personer med funktionsnedsättning har därför varit en viktig del i vårt arbete ända sedan vi grundades 1950.

Vi anser att alla har rätt till utbildning, att kunna försörja sig och vara lyckliga. Det är därför vi arbetar för lika möjligheter för personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar


End is in sight logo

Du kan göra skillnad: Med vår kampanj Equal World kämpar vi för rätten för personer med funktionsnedsättning att gå i skolan, hitta ett jobb och delta helt i samhället. Gå med i kampanjen (på engelska)

Varför är det så viktigt med rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning gör att risken för barn att inte få gå i skolan mer än fördubblas och de kan fastna i en beroendecykel.

Det uppskattas att en tredjedel av alla barn som inte går i skolan har en funktionsnedsättning – det är 19 miljoner barn runt om i världen. Sightsavers främjar inkluderande, högkvalitativ utbildning för att alla barn ska få gå i skolan.

Personer med funktionsnedsättning har mindre chans att undslippa fattigdom eftersom deras möjligheter att försörja sig begränsas av stigma, diskriminering och brist på arbetsplatser med god tillgänglighet.

För att bryta det mönstret är det viktigt för personer med funktionsnedsättning att ha egenmakt och vara ekonomiskt självständiga. Vi arbetar tillsammans med lokala och nationella partner för att inkludera personer med funktionsnedsättning i program för ekonomisk egenmakt.

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande mänsklig rättighet, likaså att barn ska få gå i skolan och vuxna kunna försörja sig själva.

Men människor som lever med en funktionsnedsättning har ofta sämre hälsa än andra och det ofta på grund av diskriminering och stigma. Över 400 miljoner människor över hela världen saknar tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Vi anser att alla, oavsett var de bor, ska ha tillgång till bra vård till en rimlig kostnad.

Många länders valsystem är inte inkluderande, vilket gör att personer med funktionsnedsättning ofta exkluderas, och i många fall nekas de till och med rösträtt.

Rättigheten att vara en del av beslutsfattandet är avgörande för personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna påverkar policyerna som i sin tur påverkar deras liv. Vi arbetar tillsammans med organisationer för personer med funktionsnedsättning för att se till att alla har en röst.

Så kämpar vi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi främjar inkluderande undervisning

Tillsammans med partner arbetar vi för att göra skolor mer inkluderande så att alla barn ska få gå i skolan.

Vi stärker människors egenmakt för att hitta arbete

Genom att erbjuda yrkesutbildning kan vi säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan försörja sig själva.

En ung kvinna arbetar med en symaskin.

Vi använder våra forskningsresultat för att informera Sightsavers programverksamhet i länderna där vi arbetar.
Besök vårt forskningscenter

1 / 3

Så kan du hjälpa till

I många länder nekas personer med funktionsnedsättning grundläggande mänskliga rättigheter och möter varje dag stigma och diskriminering.

Vi behöver ditt stöd för att förändra detta.

Genom att till exempel skriva under namninsamlingar, kontakta dina politiska representanter och dela berättelser på sociala medier, använder du din röst för att hjälpa oss att nå så många som möjligt och hålla rättigheter för personer med funktionsnedsättning på den globala dagordningen.


End is in sight logo

Du kan göra skillnad: Med vår kampanj Equal World kämpar vi för rätten för personer med funktionsnedsättning att gå i skolan, hitta ett jobb och delta helt i samhället. Gå med i kampanjen (på engelska)

Du kan hjälpa oss att kämpa för funktionsnedsattas rättigheter

Gå med i kampanjen (på engelska)