Så här styrs vi

Vår VD brukar säga att hennes mål är att se till att vi alla blir arbetslösa – för om vi uppnår våra mål behövs Sightsavers inte längre.

Sightsavers är en internationell organisation som arbetar för att utrota blindhet som kan undvikas och främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Allting som Sightsavers gör tar sikte mot vårt långsiktiga mål att all blindhet som kan förhindras ska utrotas och att människor med nedsatt synförmåga och andra funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra.

Vi har inte en chans att uppnå våra mål utan våra givare och deras generositet. För att du ska kunna känna sig säker på att dina pengar används på bästa möjliga sätt strävar vi mot att vara så transparenta som möjligt. Här kan du läsa om hur vår verksamhet styrs och hur dina pengar används.

Vision och mission

Vår vision och mission fokuserar på våra centrala, långsiktiga mål som vi hela tiden strävar mot.

Vision

Vår vision är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

Mission

Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och för att främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Våra stadgar

I Sightsavers stadgar står det att stiftelsen ska främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, samt förebygga eller lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda.

Våra stadgar kan du läsa här.

Så här använder vi dina pengar

Det är tack vare våra givare som vi kan göra framsteg och komma närmare den vision som vi beskriver längre upp på denna webbsida. 2018 bidrog Sightsavers globalt insamlade medel till att vi i vår verksamhet bland annat genomförde:

  • 400 000 ögonoperationer för att rädda och återställa människors syn
  • 16 miljoner synundersökningar och 456 000 par glasögon blev distribuerade till barn och vuxna
  • 113 miljoner behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar såsom trakom och flodblindhet
  • 72 000 hälsovårdsarbetare och lärare fick gå kurser i ögonhälsa

Vi tycker att detta är väl värt att spendera pengar på och vi hoppas du håller med.

Vill du veta mer om hur vi använder pengarna i Sverige få du gärna ladda ner och läsa vår årsredovisning, och mer information om hur vi använder globalt insamlade medel finns i den globala årsredovisningen (på engelska).

Årsredovisningar

Varje år publicerar vi en fullständig årsredovisning och finansieringsöversikt där vi anger årets inkomst och utgifter.

Läs våra årsrapporter

Granskning

Insamlingsstiftelsen Sightsavers Sverige har 90-konto (BG/PG 900 36 33) och är därmed godkänd av Svensk Insamlingskontroll, som även granskar verksamheten. Därutöver och vi uppfyller alla krav i Kvalitetskoden.

Ekonomin blir dessutom granskad varje år av en auktoriserad revisor från Ernst & Young. För dig som givare innebär detta att du kan känna dig trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Riktlinjer och policies

Vår ledning

Sightsavers Sveriges dagliga arbete leds av en anställd verksamhetschef. Styrelsen, som består av sju medlemmar som arbetar utan arvode, ansvarar för fortlöpande förvaltning, ekonomisk uppföljning, medelsförvaltning och att verksamheten kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen sammanträder vid ordinarie styrelsemöten fyra gånger per år, därutöver kallas till extra styrelsemöten vid behov.

Här kan du läsa mer om vår verksamhetschef och styrelse.


Bilder på den här sidan © Sightsavers/Javier Acebal, Peter Nicholls

För frågor om Sightsavers verksamhet i Sverige

Kontakta oss