Vad är flodblindhet?

Flodblindhet, även kallad onchocerciasis, är en parasitinfektion som kan orsaka kraftig hudirritation, klåda, nedsatt syn och på lång sikt även leda till oåterkallelig blindhet.

En närbild av en plastflaska som innehåller flugorna som överför flodblindhet.

Flodblindhet sprids via bett från smittbärande knott som förökar sig i snabbt strömmande floder och infektionen tillhör gruppen försummade tropiska sjukdomar.

Kopplingen till floder gav också upphov till namnet ”flodblindhet”, vilket myntades av Lady Jean Wilson, som var gift med Sightsavers grundare Sir John Wilson.

Knotten (även kallade simuliumknott) överför larver med sina bett, vilka utvecklas till maskar som kan leva i upp till 15 år. Vuxna honmaskar utsöndrar varje dag tusentals larver, så kallade ”mikrofilarier”. Dessa sprids sedan i kroppen på den som drabbats och kan överföras till andra människor. När mikrofilarierna dör orsakar det en reaktion i kroppen med stark hudirritation, inflammation och intensiv klåda som följd. Om larverna når ögonen kan det också leda till synskada eller blindhet.

Utöver smärta, blindhet och det sociala stigmat förknippat med sjukdomen, kan flodblindhet också leda till förödande sociala och samhälleliga konsekvenser. Människor måste ibland lämna de bördiga flodområden där sjukdomen är vanlig och i brist på ny mark lämpad för jordbruk kan de tvingas in i fattigdom.

120
miljoner människor riskerar att drabbas av flodblindhet
37
miljoner lider av flodblindhet
500,000
människor är blinda på grund av sjukdomen

Hur behandlas flodblindhet?

Närbild av en hand som håller fyra Mectizantabletter.

Läkemedel

Mectizan®-tabletter kan förhindra att sjukdomen sprids. Även om de inte kan bota blindhet så kan de förhindra ytterligare förlust av synen.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Volontärer

Mectizan® som donerats av Merck Sharpe & Dohme distribueras av lokala så kallade CDD-volontärer (community-directed distributors).

Knottbekämpning

Genom att utrota knotten som bär på smittan kan man förebygga att smittan sprids, en metod man ofta kallar vektorkontroll.

Vad vi gör

Sightsavers arbetar för att flodblindhet ska vara eliminerat 2025 i de länder där vi är aktiva.

Flodblindhet och lymfatisk filariasis påträffas ofta i samma områden och kan båda behandlas med Mectizan®-tabletter. Tidigare har de behandlats var för sig men nu behandlar Sightsavers båda sjukdomarna tillsammans.

Under 2018 hjälpte Sightsavers till att distribuera nästan 40 miljoner behandlingar mot flodblindhet. Sedan vi började vårt arbete under 1950 sedan har vi levererat över 478 miljoner behandlingar för att skydda människors syn över hela världen.

I november 2017 nådde vi en milstolpe i vårt arbete med att hjälpa människor utsatta för försummade tropiska sjukdomar. När sjuåriga Dorcas från Kaduna i Nigeria fick antibiotika mot flodblindhet och lymfatisk filariasis betydde det att vi distribuerat en miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar.

Emmanuels berättelse

Möt 65-åriga Emmanuel. När han försörjde sig som fiskare förlorade han synen på grund av flodblindhet.

Läs hans berättelse

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om flodblindhet

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

En fyrhjulsdriven jeep korsar en ranglig bro över en flod i regionen Rivercess, Liberia.
sightsavers_news

Liberia fem år senare: att rädda syn i efterdyningarna av Ebola

Lincoln Gankpala från Liberias hälsodepartement delar med sig av sina erfarenheter av att behandla flodblindhet före, under och efter den förödande ebolaepidemin som krävde tusentals människors liv.

Två fältarbetare tar en paus bredvid floden Agogo i Uganda.
Sightsavers Reports

Bekämpningen av flodblindhet

Omkring 37 miljoner människor lider av flodblindhet. Gör vi stora framsteg i att behandla och förbygga denna fruktansvärda och förödande sjukdom.

Vill du höra från oss via mejl?