Vad är trakom?

Trakom är den vanligaste smittsamma orsaken till blindhet i världen och tillhör den grupp parasit- och bakterieinfektioner som kallas försummade tropiska sjukdomar.

Trakom börjar med en bakterieinfektion liknande bindhinneinflammation som enkelt kan behandlas. Men om infektionen förblir obehandlad kan det ge upphov till ärrbildning under ögonlocken, vilket får ögonfransarna att vända sig inåt.

Detta gör att de skrapar mot ögat vid varje blinkning och smärtan blir så intensiv att många människor drar ut sina ögonfransar för att slippa den. Med tiden kan trakom leda till blindhet.

Sjukdomen frodas i flugdrabbade områden och där det råder brist på vatten och god sanitet. Den sprids av infekterade flugor och via beröring av händer, kläder och sängkläder, vilket gör att kvinnor och barn är dem som drabbas allra mest. För kvinnor som bor i samhällen med traditionella könsroller leder trakom till ytterligare förlust av självständighet och gör det väldigt svårt för dem att ta hand om barn och andra familjemedlemmar. Smärtan och funktionsnedsättningen som trakom orsakar kan också leda in i en fattigdomsspiral där många människor förlorar tillgång till hälsovård, utbildning och arbete.

44
länder räknar trakom som ett folkhälsoproblem
142 miljoner
människor riskerar att bli blinda på grund av trakom
1,9 miljoner
människor är blinda eller synskadade på grund av sjukdomen

Hur behandlas trakom?

Ett barn i Senegal håller fyra Zithromaxtabletter i handen.

Antibiotika

Zithromax®-tabletter som doneras av Pfizer används för att behandla infektionen. Behandlingen upprepas oftast årligen under tre eller fler år.

Ett kirurgiskt team utför ögonoperationer iklädda ljusblå och gröna operationskläder.

Kirurgi

Trakom kan göra att ögonfransarna vänder sig inåt, vilket kallas trichiasis. I svåra fall kan man med hjälp av operation förhindra att ögonfransarna skrapar mot ögat och stoppa upprepade infektioner.

En pojke tvättar ansiktet för att förebygga spridning av trakom.

Renlighet och hygien

Utbildning i lokalsamhällen om hur trakom smittar spelar också en betydelsefull roll i arbetet och vikten av att tvätta ansiktet, god hygien och sanitet betonas särskilt.

Din gåva kan rädda människors syn

STÖD OSS

Vad vi gör

Mellan 1950 och 2018 bistod Sightsavers med mer än 423 000 operationer och hjälpte till att distribuera 135,7 miljoner antibiotikabehandlingar i kampen mot trakom.

Vi arbetar med våra samarbetspartner för att trakom ska vara eliminera i de länder där vi arbetar. Som en del i vårt arbete för att begränsa effekterna och spridningen av trakom så har vi implementerat World Health Organization’s SAFE strategy. Förkortningen står för:

  • Kirurgi: så att ögonfransarna inte ska skrapa mot ögongloben och för att förhindra upprepade infektioner som kan leda till blindhet.
  • Antibiotika: läkemedlet azithromycin används för att behandla trakom och minska spridning av sjukdomen. Behandlingen upprepas oftast årligen under tre eller flera år.
  • Ansiktshygien: utbildning i lokalsamhällen om vikten av att tvätta ansiktet och hålla god hygien för att förhindra att infektionen sprids genom kontakt med en drabbad persons ögon eller näsa, eller via flugor.
  • Närmiljön: förbättra tillgången till vatten och grundläggande sanitet för att minska smittorisken och förhindra upprepade infektioner, samt hindra flugor att frodas.

Bilder på den här sidan © Sightsavers/Javier Acebal, Jason J Mulikita, Graeme Robertson

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om trakom

En ung pojke håller upp sin hand mot kameran och visar tabletterna han fått mot trakom.
Sightsavers Reports

Utrotningen av trakom

Trakom är en smärtsam sjukdom som kan leda till blindhet och som oftast drabbar utsatta människorna Tack var dig är vi nära att eliminera trakom i Malawi.

Vill du höra från oss via mejl?