Vad är schistosomiasis?

Schistosomiasis, även kallad bilharzia eller snäckfeber, är en försummad tropisk sjukdom som orsakas av parasiter som utsöndras av sötvattenssnäckor.

En volontär lägger medicin i handen på en man.

Smitta orsakas av att larver från parasiterna tränger genom huden vid kontakt med vatten som infekterats.

Det sker ofta under vanliga aktiviteter, som när man fiskar, badar och tvättar kläder. Väl inne i kroppen utvecklas larverna till maskar och deras ägg kan hamna i kroppens vävnader.

Till en början är schistosomiasis ofta symtomlöst, men parasiterna kan finnas kvar i kroppen i åratal och orsaka svåra problem. Det kan vara utslag med klåda, magsmärta och diarré men på längre sikt också allvarligare och livshotande komplikationer med matsmältningen, urinvägarna, andningen och i centrala nervsystemet.

Schistosomiasis är särskilt vanligt i Afrika söder om Sahara och förekommer oftast i fattiga samhällen där det inte finns tillgång till rent dricksvatten och god sanitet. Fattigdom är tyvärr både en orsak till och konsekvens av den dåliga hälsa sjukdomen medför. Hos barn kan schistosomiasis leda till blodbrist och hämmad tillväxt, samt påverka deras inlärningsförmåga. Vuxna som lider av sjukdomen kan ofta inte fortsätta arbeta och drabbas av ekonomiska svårigheter.

206 miljoner
människor om i världen behövde behandling
200,000
människor dör varje år av sjukdomen i Afrika söder om Sahara
52
länder är i behov av storskaliga förebyggande åtgärder

Hur behandlas schistosomiasis?

En kvinna dricker ur en bägare efter att ha tagit medicin i Nigeria.

Läkemedel

Prazikvanteltabletter distribueras till människor i riskzonen för att hindra spridning. Tabletterna doneras av läkemedelsgruppen Merck Serono.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Volontärer

Läkemedlen administreras av lärare och CDD-volontärer (community-directed distributors) som arbetar i sina lokalsamhällen.

Kombinerad behandling

Schistosomiasis behandlas ofta samtidigt som andra försummade tropiska sjukdomar, till exempel inälvsmask och flodblindhet.

Vad vi gör

Sightsavers vidtar olika åtgärder för att begränsa effekterna av schistosomiasis i länderna där vi arbetar.

I våra behandlingsprogram koncentrerar vi oss på barn i skolåldern och vuxna i riskzonen, till exempel fiskare, som bor i endemiska områden. På platser med höga infektionsnivåer behandlas hela samhällen. Tillsammans med våra samarbetspartner stödjer vi också initiativ som inte är läkemedelsbaserade, utan i stället fokuserar på vatten, sanitet och hygien (WASH).

Under 2018 distribuerade Sightsavers tillsammans med sina samarbetspartner mer än 6,5 miljoner behandlingar mot schistosomiasis. Vi utbildade dessutom över 218 000 volontärer (så kallade CDD-volontärer) som distribuerar medicin till människor i riskzonen.


Bilder på den här sidan © Sightsavers

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om försummade tropiska sjukdomar

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

En sjukvårdare undersöker ögonen på barn för symtom på trakom.
sightsavers_news

Trakom eliminerat i Gambia

Gambia har blivit det andra landet i Afrika söder om Sahara att eliminera trakom, en ögonsjukdom som kan orsaka blindhet.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Vill du höra från oss via mejl?