STÖD OSS

Vad är schistosomiasis?

Schistosomiasis, även kallad bilharzia eller snäckfeber, är en försummad tropisk sjukdom som orsakas av parasiter som utsöndras av sötvattenssnäckor.

En volontär lägger medicin i handen på en man.

Smitta orsakas av att larver från parasiterna tränger genom huden vid kontakt med vatten som infekterats.

Det sker ofta under vanliga aktiviteter, som när man fiskar, badar och tvättar kläder. Väl inne i kroppen utvecklas larverna till maskar och deras ägg kan hamna i kroppens vävnader.

Till en början är schistosomiasis ofta symtomlöst, men parasiterna kan finnas kvar i kroppen i åratal och orsaka svåra problem. Det kan vara utslag med klåda, magsmärta och diarré men på längre sikt också allvarligare och livshotande komplikationer med matsmältningen, urinvägarna, andningen och i centrala nervsystemet.

Schistosomiasis är särskilt vanligt i Afrika söder om Sahara och förekommer oftast i fattiga samhällen där det inte finns tillgång till rent dricksvatten och god sanitet. Fattigdom är tyvärr både en orsak till och konsekvens av den dåliga hälsa sjukdomen medför. Hos barn kan schistosomiasis leda till blodbrist och hämmad tillväxt, samt påverka deras inlärningsförmåga. Vuxna som lider av sjukdomen kan ofta inte fortsätta arbeta och drabbas av ekonomiska svårigheter.

206 miljoner
människor om i världen behövde behandling
200,000
människor dör varje år av sjukdomen i Afrika söder om Sahara
52
länder är i behov av storskaliga förebyggande åtgärder

Hur behandlas schistosomiasis?

En grupp byinvånare står i kö för att få sin medicin av en CDD-volontär. Han ger den till dem i en plastmugg.

Läkemedel

Prazikvanteltabletter distribueras till människor i riskzonen för att hindra spridning. Tabletterna doneras av läkemedelsgruppen Merck Serono.

En lokal volontär som distribuerar läkemedel.

Volontärer

Läkemedlen administreras av lärare och CDD-volontärer (community-directed distributors) som arbetar i sina lokalsamhällen.

En liten pojke och hans lillebror väntar på att få medicin mot försummade tropiska sjukdomar i Nigeria.

Kombinerad behandling

Schistosomiasis behandlas ofta samtidigt som andra försummade tropiska sjukdomar, till exempel inälvsmask och flodblindhet.

Vad vi gör

Sightsavers vidtar olika åtgärder för att begränsa effekterna av schistosomiasis i länderna där vi arbetar.

I våra behandlingsprogram koncentrerar vi oss på barn i skolåldern och vuxna i riskzonen, till exempel fiskare, som bor i endemiska områden. På platser med höga infektionsnivåer behandlas hela samhällen. Tillsammans med våra samarbetspartner stödjer vi också initiativ som inte är läkemedelsbaserade, utan i stället fokuserar på vatten, sanitet och hygien (WASH).

Under 2018 distribuerade Sightsavers tillsammans med sina samarbetspartner mer än 6,5 miljoner behandlingar mot schistosomiasis. Vi utbildade dessutom över 218 000 volontärer (så kallade CDD-volontärer) som distribuerar medicin till människor i riskzonen.

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om försummade tropiska sjukdomar

Posters for the film event, with the words 'Brand Film Festival 2019'.

Sightsavers vinner brons för film om sitt arbete

En film om Sightsavers globala arbete har prisats på Brand Film Festival Awards.

En fyrhjulsdriven jeep korsar en ranglig bro över en flod i regionen Rivercess, Liberia.

Liberia fem år senare: att rädda syn i efterdyningarna av Ebola

Lincoln Gankpala från Liberias hälsodepartement delar med sig av sina erfarenheter av att behandla flodblindhet före, under och efter den förödande ebolaepidemin som krävde tusentals människors liv.

En grupp barn i Ghana som ler och vinkar åt kameran.
sightsavers_news

Trakom eliminerat i Ghana

Världshälsoorganisationen har bekräftat att Ghana är det första landet i Afrika söder om Sahara och Brittiska samväldet som eliminerat trakom.

Vill du höra från oss via mejl?