Vad vi gör

Vårt mål är en värld där ingen är blind på grund av orsaker som kan undvikas och där människor med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

På den här sidan

På den här sidan

Sightsavers arbetar i mer än 30 länder med att förebygga blindhet som kan undvikas och kämpar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi behandlar ögonsjukdomar som grå starr och bekämpar försvagande sjukdomar, av vilka många leder till synförlust. För att kunna genomföra det arbetar vi tillsammans med regeringar och lokala, nationella och internationella partner för att genomföra ögonoperationer och distribuera behandlingar där de behövs.

Vi främjar också rättigheterna för personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar och hjälper till att förbättra lokal hälso- och sjukvård för att den ska bli hållbar på lång sikt.

Vi är stolta över att vara ledande inom vårt område. Våra program får genomgående höga prestationsresultat i Storbritanniens utrikes-, samväldes- och biståndsdepartements bedömningar. Dessutom är vi bland de högst rankade på den amerikanska ideella organisationen GiveWells lista över välgörenhetsorganisationer.


A small pie chart showing 91% coloured in pink, and 9% coloured in yellow.

Vart går gåvor och donationer?

91 % av alla donationer och gåvor, inklusive material och förnödenheter, går till vårt vitala arbete med välgörande ändamål. De resterande 9 % hjälper oss att öka vår finansiering och medvetenheten om vårt arbete.

6,9 miljoner
gråstarrsoperationer har genomförts av oss sedan 1950
224 000
personer med funktionsnedsättning får stöd att försörja Sig
1 miljard
behandlingar mot försvagande sjukdomar har delats ut

Vad vi gör

En ikon med ett öga med gul pupill.

Skyddar syn

Vi förhindrar förlust av synen och blindhet som kan undvikasi några av världens allra fattigaste länder genom att behandla sjukdomar som grå starr och brytningsfel.
Vårt arbete för att förhindra synförlust

En ikon med en förstahjälpenlåda med ett gult kors.

Sjukdomsbekämpning

Vi hjälper till att behandla och förebygga fem försvagande sjukdomarsom drabbar över en miljard människor – dessa kallas försummade tropiska sjukdomar.
Om sjukdomarna

En ikon med tre personer i en kö.

Funktionsnedsattas rättigheter

Vi främjar lika möjligheter och arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning så att alla kan få en utbildning och försörja sig.
Vårt arbete för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

1 / 3

Här arbetar vi

Sightsavers är verksamma i över 30 länder med fokus på Afrika och Asien. Vi samarbetar med lokala, regionala, nationella och internationella organisationer, myndigheter, regeringar och ideella organisationer. Med deras hjälp distribuerar vi behandlingar för att förebygga sjukdom, genomför operationer och ögonundersökningar och främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Här finns vi

Så här styrs vi

Vi strävar efter att arbeta enligt de striktaste normerna och vi försöker vara så öppna och transparenta som möjligt för att du ska kunna veta att dina pengar används på bästa sätt.

Vi kan bara nå våra mål tack vare våra givares generositet.

Varje gåva du skänker spelar en vital roll för att Sightsavers ska kunna nå målet att eliminera blindhet som kan undvikas runt om i världen och främja jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Läs om hur vi styrs


Sightsavers på djupet:

Varför ska man stödja Sightsavers?

Så kan din gåva hjälpa