Vad vi gör

Vårt mål är en värld där ingen är blind på grund av orsaker som kan undvikas och där människor med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

A man with an umbrella.

Räddar syn

Vi förhindrar förlust av synen och blindhet som kan undvikas i några av världens allra fattigaste länder genom att behandla sjukdomar som grå starr och att bekämpa försvagande ögonsjukdomar.
Vårt arbete med att rädda syn

Funktionsnedsatta rättigheter

Vi arbetar för lika möjligheter och rättigheter för människor med funktionsnedsättning så att alla kan försörja sig och vara lyckliga.
Vårt arbete med funktionsnedsatta rättigheter

Lokalt arbete

Vi arbetar med regeringar runt om i världen för att tackla de problem som ligger till grund för blindhet som kan undvikas. Vi arbetar också direkt med lokalsamhällen för att erbjuda stöd till dem som behöver det allra mest.
Här arbetar vi

Vi har förändrat liv över hela världen sedan 1950

Vår historia

Sightsavers arbetar i mer än 30 länder över hela världen med fokus på Afrika och Asien.

Vi samarbetar med lokala, regionala, nationella, ideella och internationella organisationer, myndigheter och regeringar. Med deras hjälp distribuerar vi behandlingar för att förebygga sjukdom, genomför operationer och ögonundersökningar, främjar rättigheter för funktionshindrade och stärker lokala hälsosystem för att skapa hållbara utvecklingsprojekt. Här finns vi

Vårt mål är en värld där blindhet som kan undvikas har utrotats och människor med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar har samma möjligheter som alla andra. Vi kan bara nå dit tack vare våra givares generositet så vi försöker vara så öppna och transparenta som möjligt för att du ska kunna veta att dina pengar används på bästa sätt. Läs om hur vi styrs


Bilder på den här sidan © Sightsavers/Javier Acebal

7,3 miljoner
gråstarrsoperationer har genomförts av oss sedan 1950
225 000
funktionshindrade har utbildats så att de kan försörja sig
1,1 miljard
behandlingar mot försvagande sjukdomar har distribuerats