STÖD OSS

Vad är brytningsfel?

Brytningsfel är ett samlingsnamn för synproblem som orsakas av ojämnheter i linsen eller hornhinnan. Dessa gör det svårt för ögat att fokusera och kan leda till suddig eller nedsatt syn.

Ett syntest stött av Sightsavers för att undersöka brytningsfel.

Brytningsfel inkluderar problem som myopi (närsynthet), hyperopi (långsynthet) och astigmatism (orsakas av ojämnt rundad hornhinna).

Även presbyopi, ålderssynthet, räknas hit. Det är en normal åldersrelaterad förändring där ögat inte längre kan fokusera på nära håll.

Särskilt i utvecklingsländer kan dessa synproblem orsaka stora svårigheter. Människor som drabbas där har inte alltid råd med synundersökning eller glasögon och för dem som bor på landsbygden kan dessutom tillgången till ögonhälsa vara mycket bristfällig. I till exempel Afrika söder om Sahara finns två tredjedelar av ländernas ögonläkare och optiker i huvudstäderna, vilket orsakat en stor brist på utbildade ögonspecialister på landsbygden.

42%
av alla synproblem med nedsatt syn orsakas av brytningsfel
124 million
människor lider av icke-åtgärdade brytningsfel
517 million
människor kan inte se på nära håll på grund av ålder

Hur behandlas brytningsfel?

En flicka håller handen för ena ögat under ett syntest på en skola i Ghana.

Synundersökning

Patienten får göra ett syntest för att fastställa graden av synnedsättning.

En man pekar med en käpp på en syntavla under ett syntest stött av Sightsavers.

Diagnos

Under testet ombeds patienten att läsa bokstäver och symboler på en syntavla.

Mohammed med sina nya glasögon.

Åtgärd

Om patienten lider av brytningsfel kan det åtgärdas med glasögon.

Vad vi gör

Som en del av Sightsavers arbete med universell vård har vi sedan 2004 distribuerat nästan tre miljoner glasögon runt om i Afrika, Asien och Karibien.

Vi har hjälpt till att utbilda 726 optiker och 417 optiktekniker som kan utföra synundersökningar, diagnosticera problem med ögonen och hjälpa till att behandla människor med nedsatt syn i några av de fattigaste delarna av världen där det ofta är dålig tillgång till ögonhälsa.

Under 2016 genomförde Sightsavers projektet School Health Integrated Programming (SHIP) i Kambodja, Etiopien Ghana och Senegal där skolbarn screenades för hälsoproblem som nedsatt syn.

Som en del av projektet utbildades lärare att utföra enkla synundersökningar för att sedan kunna hänvisa barn med potentiella synproblem till vidare behandling. Under projektet screenades 57 400 barn för synproblem och av dem fick 1 000 barn glasögon.

Riya sitter med en bok i knät tillsammans med sina klasskamrater.

Riyas berättelse

För barn som Riya kan något så enkelt som ett par glasögon betyda skillnaden mellan en ljus framtid och ett liv i fattigdom.

Läs hennes berättelse

Läs mer om de synproblem vi behandlar

Skyddar syn

Läs mer om brytningsfel

An eye health worker fills in some paperwork.

Årsredovisningar

Om du vill veta mer om hur vi använder pengarna, ladda ner och läs våra årsrapporter.

An eye health worker fills in some paperwork.

Riktlinjer och policies

Vi har flera policyhandlingar som alla anställda måste följa. Några av dem finns här.

Sightsavers Reports

Criscents berättelse

Sexårige Criscent föddes med grå starr och kunde varken gå i skolan eller leka. Hans syn kunde återställas tack vare projektet Seeing is Believing i Uganda.