Vad är brytningsfel?

Brytningsfel är ett samlingsnamn för synproblem som orsakas av ojämnheter i linsen eller hornhinnan. Dessa gör det svårt för ögat att fokusera och kan leda till suddig eller nedsatt syn.

Brytningsfel inkluderar problem som myopi (närsynthet), hyperopi (långsynthet) och astigmatism (orsakas av ojämnt rundad hornhinna).

Även presbyopi, ålderssynthet, räknas hit. Det är en normal åldersrelaterad förändring där ögat inte längre kan fokusera på nära håll.

Särskilt i utvecklingsländer kan dessa synproblem orsaka stora svårigheter. Människor som drabbas där har inte alltid råd med synundersökning eller glasögon och för dem som bor på landsbygden kan dessutom tillgången till ögonhälsa vara mycket bristfällig. I till exempel Afrika söder om Sahara finns två tredjedelar av ländernas ögonläkare och optiker i huvudstäderna, vilket orsakat en stor brist på utbildade ögonspecialister på landsbygden.

42%
av alla synproblem med nedsatt syn orsakas av brytningsfel
124 million
människor lider av icke-åtgärdade brytningsfel
517 million
människor kan inte se på nära håll på grund av ålder

Hur behandlas brytningsfel?

Synundersökning

Patienten får göra ett syntest för att fastställa graden av synnedsättning.

Diagnos

Under testet ombeds patienten att läsa bokstäver och symboler på en syntavla.

Åtgärd

Om patienten lider av brytningsfel kan det åtgärdas med glasögon.

Vad vi gör

Som en del av Sightsavers arbete med universell vård har vi sedan 1950 distribuerat nästan 4 miljoner glasögon.

Vi har hjälpt till att utbilda 800 000 ögonsjukvårdspersonal som kan utföra synundersökningar, diagnosticera problem med ögonen och hjälpa till att behandla människor med nedsatt syn i några av de fattigaste delarna av världen där det ofta är dålig tillgång till ögonhälsa.

Under 2016 genomförde Sightsavers projektet School Health Integrated Programming (SHIP) i Kambodja, Etiopien Ghana och Senegal där skolbarn screenades för hälsoproblem som nedsatt syn.

Som en del av projektet utbildades lärare att utföra enkla synundersökningar för att sedan kunna hänvisa barn med potentiella synproblem till vidare behandling. Under projektet screenades 57 400 barn för synproblem och av dem fick 1 000 barn glasögon.

Läs mer om de synproblem vi behandlar

Skyddar syn

Läs mer om brytningsfel

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.

Vill du höra från oss via mejl?