STÖD OSS

Vad är brytningsfel?

Brytningsfel är ett samlingsnamn för synproblem som orsakas av ojämnheter i linsen eller hornhinnan. Dessa gör det svårt för ögat att fokusera och kan leda till suddig eller nedsatt syn.

Ett syntest stött av Sightsavers för att undersöka brytningsfel.

Brytningsfel inkluderar problem som myopi (närsynthet), hyperopi (långsynthet) och astigmatism (orsakas av ojämnt rundad hornhinna).

Även presbyopi, ålderssynthet, räknas hit. Det är en normal åldersrelaterad förändring där ögat inte längre kan fokusera på nära håll.

Särskilt i utvecklingsländer kan dessa synproblem orsaka stora svårigheter. Människor som drabbas där har inte alltid råd med synundersökning eller glasögon och för dem som bor på landsbygden kan dessutom tillgången till ögonhälsa vara mycket bristfällig. I till exempel Afrika söder om Sahara finns två tredjedelar av ländernas ögonläkare och optiker i huvudstäderna, vilket orsakat en stor brist på utbildade ögonspecialister på landsbygden.

42%
av alla synproblem med nedsatt syn orsakas av brytningsfel
124 million
människor lider av icke-åtgärdade brytningsfel
517 million
människor kan inte se på nära håll på grund av ålder

Hur behandlas brytningsfel?

En flicka håller handen för ena ögat under ett syntest på en skola i Ghana.

Synundersökning

Patienten får göra ett syntest för att fastställa graden av synnedsättning.

En man pekar med en käpp på en syntavla under ett syntest stött av Sightsavers.

Diagnos

Under testet ombeds patienten att läsa bokstäver och symboler på en syntavla.

Mohammed med sina nya glasögon.

Åtgärd

Om patienten lider av brytningsfel kan det åtgärdas med glasögon.

Vad vi gör

Som en del av Sightsavers arbete med universell vård har vi sedan 2004 distribuerat nästan tre miljoner glasögon runt om i Afrika, Asien och Karibien.

Vi har hjälpt till att utbilda 726 optiker och 417 optiktekniker som kan utföra synundersökningar, diagnosticera problem med ögonen och hjälpa till att behandla människor med nedsatt syn i några av de fattigaste delarna av världen där det ofta är dålig tillgång till ögonhälsa.

Under 2016 genomförde Sightsavers projektet School Health Integrated Programming (SHIP) i Kambodja, Etiopien Ghana och Senegal där skolbarn screenades för hälsoproblem som nedsatt syn.

Som en del av projektet utbildades lärare att utföra enkla synundersökningar för att sedan kunna hänvisa barn med potentiella synproblem till vidare behandling. Under projektet screenades 57 400 barn för synproblem och av dem fick 1 000 barn glasögon.

Riya sitter med en bok i knät tillsammans med sina klasskamrater.

Riyas berättelse

För barn som Riya kan något så enkelt som ett par glasögon betyda skillnaden mellan en ljus framtid och ett liv i fattigdom.

Läs hennes berättelse

Läs mer om de synproblem vi behandlar

Skyddar syn

Läs mer om brytningsfel

Vill du höra från oss via mejl?

Vi ser fram emot att skicka dig uppdateringar om hur du bidrar till att rädda människors syn i världens fattigaste länder.

Naheed och Mahmoud tillsammans med sina barnbarn.
Sightsavers Reports

Naheeds berättelse

Naheed är en av de sista patienterna som får en operation tack vare kampanjen En Miljon Mirakel, där vi samlat in pengar för att finansiera en miljon gråstarrsoperationer i de länder där vi arbetar.

Två sjukvårdare tvättar ögonen på män som är klädda i traditionella afrikanska kläder.
sightsavers_news

Höjdpunkter i november: uppdateringar från hela världen

Nyheter om ett program där över 137 000 glasögon distribuerats i åtta länder. Dessutom reportage från Guinea, Elfenbenskusten, Moçambique och mycket mer.