Vi finns tillgängliga för alla

Vi tycker att människor med nedsatt syn, hörsel eller andra funktionsnedsättningar ska ha rätt till samma resurser och möjligheter som alla andra.

Det är en grundläggande värdering för oss som organisation och vi tycker att det är viktigt att vår hemsida reflekterar dessa värden.

Vi uppfyller kraven för WCAG 2.0 ”A” och, där det är möjligt, ”AA” och ”AAA”. Vi använder oss även av verkliga testpersoner för att hela tiden förbättra hemsidan och göra den så tillgänglig som möjligt.

Vi vill att vår hemsida ska vara så tillgänglig som möjlig:

Formgivning

Vi använder oss av formatmallar för att skapa innehåll som är välstrukturerat och lättillgängligt för personer som använder sig av tekniska hjälpmedel.

Färger

Vi har utformat våra sidor och valt färger för att underlätta för personer som är färgblinda.

Test

Vi testar innehållet mot WCAG 2.0 och med verkliga testpersoner för att se till att det uppfyller gällande standarder för tillgänglighet.

Ändra textstorleken

Du kan använda tillgänglighetsfunktionerna i din webbläsare för att underlätta användningen av hemsidan. Så här ändrar du textstorleken:

Microsoft Internet Explorer

 • Klicka på ”Visa” i menyfältet.
 • På menyn väljer du ”Textstorlek”.
 • Då visas en lista med olika alternativ från minst till störst. Välj det som passar dig.

Mozilla Firefox

 • Tryck ner Ctrl-tangenten och tryck samtidigt på plus (+).
 • Detta kommer göra texten större. Upprepa om du vill öka storleken ytterligare.
 • Om du vill göra texten mindre tryck Ctrl och minus (-) samtidigt.

Apple Safari

 • Tryck ned Ctrl-tangenten samtidigt som du trycker på plustangenten (+).
 • Det gör texten större – upprepa om du vill förstora textstorleken ännu mer.
 • Om du vill förminska texten trycker du ned Ctrl-tangenten samtidigt som du trycker på minustangenten (-).

Google Chrome

 • Klicka på symbolen för ”Anpassa och kontrollera” högst upp i det högra hörnet (Alt + E).
 • Välj ”Inställningar” eller, om du använder ett Mac- eller Linux-operativsystem, ”Preferenser”.
 • Klicka på ”Visa avancerade inställningar” och välj teckensnitt och teckenstorlek under ”Webbinnehåll”.

 

 

 

Det finns mycket mer du kan göra med din webbläsare, ditt operativsystem och din dator för att förbättra webbläsarupplevelsen. På BBC:s hemsida My Web My Way website kan du hitta mer information och stegvisa instruktioner. (Information på engelska.)

Vi tar gärna emot dina synpunkter och förslag på förbättringar för att göra hemsidan ännu mer tillgänglig: [email protected].