Vad är lymfatisk filariasis?

Lymfatisk filariasis är den näst vanligaste orsaken till fysisk funktionsnedsättning i världen. Den kännetecknas ofta av extremt svullna kroppsdelar.

Sjukdomen sprids via myggbett, oftast i barndomen, och påverkar senare i livet lymfsystemet och orsakar smärtsam fysisk funktionsnedsättning och vanställdhet. Den tillhör gruppen försummade tropiska sjukdomar.

Hos den som blivit infekterad bosätter sig vuxna maskar i lymfkärlen, vilket stör lymfsystemets normala funktion. Maskarna lever i upp till åtta år och utsöndrar under sin livstid miljontals mikroskopiska larver som myggor sedan kan överföra till andra människor.

De försvagande symtomen som sjukdomen orsakar uppträder ofta i vuxen ålder. Det gör att många människor inte kan arbeta och att barn tvingas stanna hemma från skolan för att vårda anhöriga. Utöver fysisk funktionsnedsättning och vanställdhet, kan också det sociala stigmat förknippat med sjukdomen ha förödande konsekvenser för den drabbade, deras anhöriga och lokalsamhällen.

120
miljoner människor är smittade av lymfatisk filariasis
40
miljoner människor är arbetsoförmögna på grund av sjukdomen
947
miljoner människor riskerar att drabbas av LF

Hur behandlas lymfatisk filariasis?

Läkemedel

För att förhindra smittspridning ges varje år en kombinationsbehandling av två olika preparat till hela befolkningen i riskområden.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Volontärer

Läkemedel distribueras av så kallade CDD-volontärer (community-directed distributors), som arbetar i sina lokalsamhällen.

Läkarvård

Även om det inte går att bota långt framskriden lymfatisk filariasis så kan symtomen lindras med kirurgisk behandling och vård.

Vad vi gör

Sightsavers arbetar intensivt för att lymfatisk filariasis ska vara utrotat i de länder där vi är aktiva.

Även om flodblindhet överförs av knott och lymfatisk filariasis av myggor, så orsakas båda sjukdomarna av en filariainfektion från mask och de förekommer ofta på samma platser. Där båda sjukdomarna är endemiska samordnar Sightsavers behandling med Mectizan®, som donerats av Merck Sharpe & Dohme (MSD) och albendazoltabletter som donerats av GlaxoSmithKline.

I de länder där flodblindhet inte är endemisk behandlas lymfatisk filariasis med dietylkarbamazin som produceras av Eisai och albendazoltabletter donerade av GlaxoSmithKline.

Under 2018 levererade vi över 45 miljoner behandlingar mot lymfatisk filariasis över hela världen. Vi utbildade över 218 000 volontärer (så kallade CDD-volontärer) som distribuerar medicin till människor i riskzonen.

Även om den som lider av långt framskriden lymfatisk filariasis inte kan botas så kan symtomen lindras med kirurgisk behandling och vård. Sightsavers arbetar med organisationer som jobbar med vatten, sanitet och hygien (WASH) för att hjälpa människor få tillgång till rent vatten och ordentliga faciliteter så att de kan tvätta huden med rent vatten och tvål. Besvären av symtomen kan också minskas genom att hålla svullna kroppsdelar i högläge och att använda skor.

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om försummade tropiska sjukdomar

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

En sjukvårdare undersöker ögonen på barn för symtom på trakom.
sightsavers_news

Trakom eliminerat i Gambia

Gambia har blivit det andra landet i Afrika söder om Sahara att eliminera trakom, en ögonsjukdom som kan orsaka blindhet.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Vill du höra från oss via mejl?