Försummade tropiska sjukdomar

Vi hjälper till att förebygga fem försvagande sjukdomar som drabbar över en miljard människor. Dessa kallas försummade tropiska sjukdomar.

Försummade tropiska sjukdomar är en av huvudorsakerna till blindhet som kan undvikas.

De här sjukdomarna drabbar över en miljard människor över hela världen och kan orsaka allvarliga fysiska funktionsnedsättningar livet ut. De är vanligast i avlägset belägna områden, städernas slumområden och konfliktzoner. Men de kan förebyggas, behandlas och i många fall även elimineras.

Sightsavers samarbetar med tusentals lokala volontärer och har distribuerat över en miljard behandlingar som skänkts för att skydda människor mot försummade tropiska sjukdomar. Vi har också hjälpt till att eliminera sjukdomar i flera länder, till exempel i Gambia och Ghana. Men ännu återstår det mycket att göra.

Med din hjälp kan vi fortsätta kampen mot dessa förödande sjukdomar för att se till att ingen lider i onödan av tillstånd som kan behandlas och förebyggas.

Sjukdomar vi behandlar och förebygger

Trakom är den vanligaste infektionsorsaken till blindhet i världen och människor i 44 länder i världen riskerar att drabbas.

Det börjar som en bakterieinfektion som lätt kan behandlas. Men om den inte behandlas kan det leda till att ögonfransarna börjar skrapa mot ögat, vilket orsakar svår smärta och till slut även förlust av synen. Det uppskattas att 1,9 miljoner människor i världen är blinda eller synskadade på grund av sjukdomen.

Mer om trakom

Den här parasitinfektionen kan orsaka svår hudirritation och oåterkallelig blindhet. Men den kan behandlas med antibiotika för att stoppa spridningen och förhindra synförlust.

Man uppskattar att 1,1 miljoner människor i världen är blinda på grund av sjukdomen. Den sprids via smittbärande knott som förökar sig i snabbt strömmande floder, vilket gör att människor ofta tvingas lämna bördiga flodområden och inte längre kan bedriva jordbruk.

Mer om flodblindhet

Den här sjukdomen smittar genom myggbett och leder till svullnader och förstoring av olika kroppsdelar. Det kan leda till oerhörda smärtor och bestående fysiska förändringar.

De försvagande symtom som sjukdomen orsakar gör att många människor inte kan arbeta och att barn tvingas stanna hemma från skolan för att vårda anhöriga. Det uppskattas att 120 miljoner människor i världen är smittade men med läkemedel kan människor skyddas mot infektion.

Mer om lymfatisk filariasis

Inälvsmask lever i mag-tarmkanalen och orsakar undernäring, vilket gör dem som drabbas mer mottagliga för sjukdom.

Barn i åldrarna tre till åtta år löper störst risk att drabbas. Sjukdomen kan orsaka att de inte kan gå i skolan, vilket hämmar både deras utbildning och utveckling. För att förebygga det ges skolbarn ofta en enkeldos läkemedel för att behandla sjukdomen och god hygien kan också förhindra att inälvsmask sprids.

Mer om inälvsmask

Schistosomiasis, även kallad snäckfeber, orsakas av parasiter hos sötvattenssnäckor. Till en början är sjukdomen ofta symtomlös men den kan leda till smärta, diarré och död.

Sjukdomen är vanligast i fattiga samhällen där det inte finns tillgång till rent dricksvatten och god sanitet, men med läkemedel kan man förhindra att människor drabbas. Schistosomiasis behandlas ofta samtidigt som andra försummade tropiska sjukdomar.

Mer om schistosomiasis
En kvinna dricker ur en bägare efter att ha tagit medicin i Nigeria.

Vad vi gör för att bekämpa sjukdomen

Vi distribuerar läkemedel

Sightsavers arbetar tillsammans med partner för att distribuera miljontals donerade behandlingar i över 30 länder runt om i världen.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Vi utbildar lokala volontärer

Volontärerna lär sig att undersöka symtom, distribuera förebyggande läkemedel och hänvisa patienter till vidare behandling.

En närbild av någon som tvättar sina händer.

Vi främjar god hygien

Att utbilda människor om vatten, sanitet och olika hygieninitiativ (så kallade WASH-initiativ) är nödvändigt för att kunna eliminera försummade tropiska sjukdomar.

1 / 3

Så kan du hjälpa till

Sedan vi började vårt arbete har vi hjälpt till att eliminera trakom i fler länder.

Vi har även distribuerat över en miljard behandlingar för att skydda människor mot sjukdomar som orsakar blindhet. Men vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta vårt arbete med att förhindra att människor blir blinda på grund av orsaker som kan undvikas.

Du kan hjälpa oss att bekämpa försummade tropiska sjukdomar

STÖD OSS