STÖD OSS

Försummade tropiska sjukdomar

Försummade tropiska sjukdomar är ett samlingsnamn för en grupp parasit- och bakterieinfektioner. Över en miljard människor runt om i världen är drabbade men sjukdomarna har tidigare i stor utsträckning ignorerats.

En sjukvårdare undersöker en kvinnas ögon för att leta efter tecken på trakom.

Dessa sjukdomar kan orsaka allvarliga fysiska funktionsnedsättningar och är vanligast i avlägset belägna områden, i städernas slumområden och i konfliktzoner. De drabbar framförallt de allra fattigaste och kan leda till en ond cirkel av fattigdom, sjukdom och utstötthet.

Det arbete som Sightsavers och våra samarbetspartner gör visar att dessa sjukdomar kan förhindras, behandlas och till och med utrotas. Här kan du läsa mer om de fem försummade tropiska sjukdomar som Sighsavers fokuserar på i sitt arbete.

En av Sightsavers lokala volontärer som arbetar med försummade tropiska sjukdomar.

Nu kan vi räkna till en miljard behandlingar

Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi nått en milstolpe i kampen mot försummade tropiska sjukdomar.

Läs mer om detta

Trakom

Trichiasispatienten Edisa Nalubanga har fått bandagen borttagna efter sin operation.

Trakom är den vanligaste smittorsaken till blindhet i världen.

Det börjar som en ögoninfektion liknande bindhinneinflammation men om det inte behandlas kan det orsaka trichiasis, en ärrbildning under ögonlocken som leder till att ögonfransarna vänder sig inåt. Detta gör att de skrapar mot hornhinnan vid varje blinkning, vilket är mycket smärtsamt och till slut kan leda till blindhet. Infektionen kan behandlas med antibiotika och med hjälp av operation kan man förhindra att ögonfransarna skrapar mot ögat.

Vad vi gör

Mellan 1950 och 2018 bistod Sightsavers till att distribuera 135.7 miljoner antibiotikabehandlingar i kampen mot trakom.

Mer om trakom

Flodblindhet

En man undersöker knottlarver från Agogofloden i norra Uganda.

Flodblindhet, även kallad onchocerciasis, är en parasitinfektion som kan orsaka svår hudirritation, klåda, nedsatt syn och oåterkallelig blindhet.

Den sprids via bett från smittbärande knott som förökar sig i snabbt strömmande floder, därav namnet ”flodblindhet”. Infektionen kan inte botas men behandlas med läkemedel för att förhindra spridning.

Vad vi gör

Under 2018 hjälpte Sightsavers till att distribuera 40 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

Mer om flodblindhet

Lymfatisk filariasis

Studenter övar på att använda doseringsstav för att beräkna läkemedelsdoser i Masindi, Uganda.

Lymfatisk filariasis är en parasitsjukdom som smittar genom myggbett.

Upp till 120 miljoner människor är drabbade och sjukdomen kan orsaka extrema och smärtsamma svullnader som förstorar olika kroppsdelar. Det kan i förlängningen också leda till socialt stigma med förödande konsekvenser för den drabbade.

Vad vi gör

Under 2018 levererade vi över 45 miljoner behandlingar mot lymfatisk filariasis över hela världen.

Mer om lymfatisk filariasis

Inälvsmask

En kvinna sitter på huk i en å och samlar vatten med en hink i Nigeria.

Inälvsmask, som också kallas jordöverförda helminter, är en av de vanligaste infektionerna i världen.

Den som drabbas kan bli undernärd och mer mottaglig för sjukdom och kroniska besvär. På lång sikt kan detta också negativt påverka fertilitet och möjlighet till arbete, utbildning, lycka och välbefinnande.

Vad vi gör

Under 2018 behandlade Sightsavers 3.9 miljoner människor som drabbats av inälvsmask.

Mer om inälvsmask

Schistosomiasis

En pojke håller en tablett som används för att behandla försummade tropiska sjukdomar.

Schistosomiasis, även kallad bilharzia eller snäckfeber, är en försummad tropisk sjukdom som orsakas av att parasiter hos sötvattenssnäckor sprids i naturliga vattendrag.

Larverna utvecklas till maskar inuti kroppen och orsakar smärta, diarré och till och med cancer. Man finner främst sjukdomen i fattiga områden där det saknas tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Den som drabbas kan behandlas med medicin och förebyggande åtgärder som snäckbekämpning kan minska spridningen.

Vad vi gör

Under 2018 levererade Sightsavers över 6.5 miljoner behandlingar mot schistosomiasis.

Mer om schistosomiasis
1 miljard
människor är drabbade av försummade tropiska sjukdomar*
29
länder har förbundit sig att eliminera sjukdomarna
113 miljoner
behandlingar distribuerades under 2018

Du kan hjälpa oss att bekämpa försummade tropiska sjukdomar

STÖD OSS

Mer om försummade tropiska sjukdomar

Mwiza sitter utanför sitt hem. Han ser ledsen ut.
Sightsavers Reports

Mwizas berättelse

Som så många andra åttaåringar älskar Mwiza att spela fotboll och leka med sin bästa kompis. Men han lider av trakom och utan behandling riskerar han att förlora synen.

Ögonkirurgen Dr Ndalela undersöker ögonen på ett barn för att leta efter tecken på trakom.
sightsavers_news

Antalet människor som riskerar att drabbas av trakom har minskat med 91 %

2002 riskerade 1,5 miljarder människor i världen att drabbas av denna allvarliga ögonsjukdom som kan orsaka blindhet. Men nya data från WHO visar att den siffran minskat till drygt 142 miljoner.

Posters for the film event, with the words 'Brand Film Festival 2019'.
sightsavers_news

Sightsavers vinner brons för film om sitt arbete

En film om Sightsavers globala arbete har prisats på Brand Film Festival Awards.

Vill du höra från oss via mejl?