Vad är inälvsmask?

Inälvsmask tillhör den grupp parasit- och bakterieinfektioner som kallas försummade tropiska sjukdomar och är en av de vanligaste infektionerna i världen.

Helminter är en typ av maskliknande inälvsparasiter som lever i mag-tarmkanalen hos värden. De vuxna maskarna lever i tunntarmen där de producerar tusentals ägg varje dag.

Äggen utsöndras i jorden via mänsklig avföring och infektionen sprids sedan via dricksvattnet eller otvättade händer och grönsaker. Hakmask kan dessutom ta sig in genom huden på händer och fötter och på så sätt orsaka en infektion. Inälvsmask är särskilt ett problem i fattiga områden där tillgång till god sanitet saknas och den som drabbas kan bli undernärd och mottaglig för sjukdom och kroniska besvär.

Symtomen kan i början vara milda eller inte visa sig alls men infektionen kan orsaka diarré, buksmärtor, svaghet, nedsatt kognitiv och fysisk utveckling, blod- och näringsbrist och i allvarliga fall kan det även leda till döden.

På lång sikt kan inälvsmask också minska livskvaliteten för dem som drabbas på grund av negativ påverkan på fertilitet och möjligheterna till arbete, utbildning, lycka och välbefinnande. Barn kan missa skola och hämmas i både utbildning och utveckling.

1,5 miljarder
människor lider av inälvsmask
Barn
i åldrarna tre till åtta löper störst risk att drabbas
600 miljoner
barn i skolåldern lever i riskområden

Hur behandlas inälvsmask?

En man med läkemedel mot försummade tropiska sjukdomar i handen.

Läkemedel

Inälvsmask behandlas med en enkeldos avmaskningsmedicin, antingen med Albendazole® som donerats av GlaxoSmithKline eller med Mebendazole® som donerats av Johnson och Johnson.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Volontärer

Läkemedlen levereras till skolor och samhällen och där spelar specialutbildade lärare en viktig roll i distributionen och administrationen av dessa livsviktiga behandlingar.

En närbild av ett barn som tvättar händerna under en kran.

Hygien

I våra avmaskningsprogram ingår även hygienutbildning. Tillgång till rent vatten, sanitet och god hygien är avgörande för att förebygga inälvsmask.

Vad vi gör

Sightsavers mål är att problemet med inälvsmask ska vara under kontroll i de länder där vi arbetar med avmaskning. Dessa länder inkluderar Kamerun, Demokratiska Republiken Kongo, Nigeria och Guinea.

Inälvsmask, som sprids genom mark- och jordbruk, kan orsaka symtom som blodbrist, tarmvred, inflammation i tjocktarmen, nedsatt kognitiv och fysisk utveckling och död. Symtomen minskar livskvaliteten för dem som drabbas och på lång sikt kan även fertilitet och möjligheterna till arbete, utbildning, lycka och välbefinnande påverkas negativt. För att utrota sjukdomarna inälvsmask orsakar inriktar vi oss i vårt arbete på hela samhällen där män, kvinnor och barn är utsatta för smittrisk.

Under 2018 behandlade Sightsavers över 3,9 miljoner människor som drabbats av inälvsmask och vi utbildade över 222 000 volontärer i att distribuera behandlingar i sina lokalsamhällen. Läkemedel distribueras till skolor och samhällen för att förhindra spridning och döda maskarna och sjukdomen behandlas ofta samtidigt som schistosomiasis.

Sighsavers integrerar även hygienutbildning i skolor och lokala initiativ och samarbetar med program som fokuserar på vatten, sanitet och hygien (WASH). Tillgång till rent vatten och sanitet, samt god hygien, till exempel att använda skor, är helt avgörande för att förebygga inälvsmask.


Bilder på den här sidan © Sightsavers/Mike Goldwater, Kate Holt, Aurelie Marrier d’Unienville, Karel Prinsloo

Läs mer om andra sjukdomar vi behandlar

Försummade tropiska sjukdomar

Mer om försummade tropiska sjukdomar

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

En sjukvårdare undersöker ögonen på barn för symtom på trakom.
sightsavers_news

Trakom eliminerat i Gambia

Gambia har blivit det andra landet i Afrika söder om Sahara att eliminera trakom, en ögonsjukdom som kan orsaka blindhet.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Vill du höra från oss via mejl?