Vad är glaukom?

Glaukom orsakas av att tryck byggs upp inuti ögat och skadar synnerven som förbinder ögat med hjärnan. Om det inte behandlas i tid kan det leda till oåterkallelig blindhet.

En ögonvårdspersonal lyser med en ficklampa i en kvinnas ögon för att se efter ögonproblem. Hon har en färgglad rosa huvudduk.

Man uppskattar att 4,5 miljoner människor över hela världen är blinda på grund av glaukom och det gör sjukdomen till den tredje vanligaste orsaken till blindhet globalt.

Sjukdomen kan vara svår att diagnostisera eftersom symtomen ofta inte visar sig i början utan utvecklas långsamt under flera år. Det leder till att många patienter inte söker vård förrän de märker att de börjat förlora synen och då har betydande skada på ögat redan uppstått.

Glaukom är namnet på en grupp sjukdomar som orsakas av att normalt förekommande vätska i ögat inte töms ordentligt. Det skapar tryck som i sin tur skadar synnerven som förbinder ögat med hjärnan, vilket leder till förlust av synen. Orsakerna är inte helt kända men faktorer som ålder, familjehistoria, etnicitet och andra underliggande tillstånd som diabetes och närsynthet kan öka risken. Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar men är vanligast bland vuxna.

Det finns olika typer av glaukom och vilken behandling man använder beror på den typ som patienten lider av. Det går inte att bota glaukom och den skada som redan har uppkommit på synnerven kan inte återställas. Dock kan ytterligare förlust av synen förhindras med hjälp av läkemedel eller operation och för att nå bästa resultat krävs livslång medicinsk övervakning.

8 procent
av all blindhet i världen orsakas av glaukom

Hur behandlas glaukom?

Ögondroppar

Den vanligaste typen av glaukom behandlas oftast med ögondroppar för att minska trycket inuti ögat. Patienten måste sedan fortsätta behandlingen resten av livet.

Ett kirurgiteam utför en gråstarrsoperation.

Operation

Med laserbehandling eller operation kan man behandla orsaken till att vätska ansamlats i ögat. Laserbehandling är ett ganska okomplicerat ingrepp och tar bara cirka 15 minuter.

Vad vi gör

Sightsavers arbetar med behandling och förebyggande åtgärder för att förhindra synproblem och ögonsjukdomar som glaukom i de länder där vi arbetar.

Den största utmaningen i många afrikanska länder är dock att patienterna ofta inte söker behandling mot glaukom förrän det är för sent att rädda deras syn. Därför arbetar vi med partnerorganisationer i Afrika för att introducera pilotprogram för att förebygga och behandla glaukom.

Vårt mål är att diagnos och behandling av glaukom ska ingå i den existerande lokala ögonsjukvården för att säkerställa att patienterna får vård så snabbt som möjligt så att man kan rädda deras syn.

Om Sightsavers

Vårt arbete inriktar sig på att förebygga och behandla blindhet som kan undvikas, sjukdomsbekämpning och att främja rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Vad vi gör

Vill du höra från oss via mejl?