Var ledning

Portrait of Andy Boetius.

Andy Boetius (Ekonomichef)

Andy är utbildad ekonom och auktoriserad revisor. Han har arbetat i ledande exekutiva roller kopplade till finans- och ekonomiområdet under hela sin yrkeskarriär, bl a som CFO på det börsnoterade bolaget Petra Petrolium Inc. Innan Andy började på Sightsavers i Storbritannien 2015 arbetade han inom Fortum Group.

Charity Dandak.

Charity Dandak (Policy & Program Strategy)

Charity, som arbetar som Institutional Funding Senior Advisor, har en magisterexamen i utveckling och internationellt samarbete. Hon har över 16 års erfarenhet från att arbeta med internationell utveckling, och då bl a inom program och policy, institutionell finansiering både på nationell som internationell nivå. Charity har arbetat i fält i Nigeria och utvecklat samt följt upp program i länder som Zambia, Liberia, Ghana, Malawi och Sierra Leone. Innan hon började på Sightsavers 2015 arbetade hon i över 13 år på WaterAid, och då i olika roller kopplade till program- och partnerskapsutveckling, och institutionella relationer.

Vår styrelse

Elaine Lee (ordförande)

Elaine, som har en universitetsexamen i ekonomi, började sin karriär inom marknadsföring i energi- och vinsektorn. Hon kom senare att bli marknadsanalytiker innan hon började som europeisk telefonförsäljningschef på Time-Life. Under 2005 var hon med och grundade konsultföretaget  ReynoldsBusbyLee som arbetar med klienter från både den kommersiella och den idella sektorn och med inriktning på att förbättra kund- och givarupplevelsen. Elaine är rådgivare till branschorganisationen för direkt marknadsföring DMA och innehar ett delat ordförandeskap för deras enhet Vulnerable Taskforce. Hon är också styrelsemedlem i Telephone Preference Service (den brittiska versionen av Sveriges NIX-tjänst) och medlem av det brittiska Institutet för Insamling.

Anna Becker.

Anna Becker

Anna är chef för global institutionell finansiering på Sightsavers. Förutom att leda utvecklingen och genomförandet av organisationens arbete inom detta område påverkar hon också anpassningen av Sightsavers program och policyarbete med bilaterala och multilaterala givare samt stora stiftelser. En stor del av arbetet är även inriktat mot nya finansieringsmöjligheter. Funktionsöverskridande samarbete är centralt för att få optimal systemnytta och för att möta externa givarförpliktelser. Hon medverkar till Sightsavers måluppfyllelse och organisationsutveckling och ingår i den globala ledningsgruppen och är föredragande i Sightsavers internationella styrelse. Innan Anna började på Sightsavers 2010 arbetade hon för den internationella Hiv/Aids-alliansen och Rädda Barnen. Hon har såväl en magister som kandidatexamen i internationell utveckling.

Maria Lindegård Eiderholm.

Maria Lindegård Eiderholm

Maria är advokat och erbjuder bl.a. rådgivning och stöd till svenska och internationella icke vinstdrivande organisationer. Hon har specialiserat sig på bolagsrätt och IT/IP-rätt och är idag styrelsemedlem i flera svenska bolag och organisationer. Hon har arbetat för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och varit styrelsemedlem i Insamlingsstiftelsen Sightsavers Sveriges styrelse sedan organisationen grundades 2013.

Tove Engström.

Tove Engström

Tove leder idag ett globalt projekt “samverkan för hållbara innovationer vid internationell kris och katastrof” tillsammans med aktörer från bl a civilsamhället, myndigheter, akademin och företag. Några av hennes anställningar har varit som varumärkes- och CSR direktör på AstraZeneca,  kommunikationsdirektör på KRAV respektive Svanen men också UD för den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai samt för Forum Syd som rådgivare i Kambodja. Tove har bred erfarenhet som chef och ledare och är van att utveckla verksamheter inom hållbarhet, innovation och bistånd, ofta i komplicerade kontexter. Det är Toves nyfikenhet, mod och förmåga att påverka och skapa kraftfulla team som bidragit till att hon med sin dubbla utbildning som biolog/ geovetare samt kommunikatör har utvecklat bolag och organisationer i Sverige och internationellt, både som anställd och styrelseledamot.

Becki Jupp

Becki har arbetat med insamling i 15 år och det i flera välgörenhetsorganisationer, både stora och små. I sin nuvarande roll som global chef för Sightsavers insamling från allmänheten är hon ytterst ansvarig för att samla in över 30 miljoner brittiska pund om året. Hennes team abetar med en mängd olika aktiviteter, alltifrån privatpersoners insamlingar till testamenten. Innan Becki började jobba för Sightsavers var hon under flera år ansvarig för WWFs givarprogram i Storbritannien, för att senare starta up den enhet inom samma organisation som arbetade med innovation. Hon har även haft ledande positioner inom Alzheimer’s Society och The Princes Trust.

Thérèse Lundquist.

Thérèse Lundquist

Thérèse chef för digitala marknadsstrategier på AIAR AB som har som målsättning att förändra det globala ekosystemet för utbildning. Thérèse har arbetat på flera företag som ledande befattningshavare, bl a som global marknadschef på Oriflame och Glitter. Hon har också varit landschef för Louis Vuitton och Benetton i Sverige samt startat och byggt upp modekedjor som Tessie och Boutique One. Intresset för digitalisering, sociala media och hälsa ledde Thérèse till det tidigare arbetet som Head of Content på Bergendahl men också det nuvarande uppdraget som styrelseledamot i EC-GO. Under några år var Thérèse ledamot av ActionAid Sverige Advisory Board, där ActionAid Breakfast Talk kom att bli välbesökta event. Intresset för musik, människor och kommunikation har bidragit till att hon har ett stort internationellt nätverk, inte minst på sociala medier, där många följer henne som ”influencer” inom PR, marknadsföring och utveckling.

Mike Straney.

Mike Straney

Mike är globalt ansvarig för Sightsavers enhet Stora Givare. Han leder ett internationellt team som bygger och förvaltar relationer med stora enskilda givare, fonder och företagspartner. Dessutom är det Mike som ansvarar för alla större event. Enheten Stora Givare arbetar på flera marknader, såväl i Storbritannien, USA och i Mellanöstern. Mike sitter i Sightsavers ledningsgrupp och är där aktiv i att utveckla organisationen. Innan han började på Sightsavers 2013 arbetade han för ”the Breast Cancer Campaign” och välgörenhetsorganisationen Marie Curie.

Läsa om hur vår verksamhet styrs

Så här styrs vi