Var ledning

Vår styrelse

Elaine Lee (ordförande)

Elaine, som har en universitetsexamen i ekonomi, började sin karriär inom marknadsföring i energi- och vinsektorn. Hon kom senare att bli marknadsanalytiker innan hon började som europeisk telefonförsäljningschef på Time-Life. Under 2005 var hon med och grundade konsultföretaget  ReynoldsBusbyLee som arbetar med klienter från både den kommersiella och den idella sektorn och med inriktning på att förbättra kund- och givarupplevelsen. Elaine är rådgivare till branschorganisationen för direkt marknadsföring DMA och innehar ett delat ordförandeskap för deras enhet Vulnerable Taskforce. Hon är också styrelsemedlem i Telephone Preference Service (den brittiska versionen av Sveriges NIX-tjänst) och medlem av det brittiska Institutet för Insamling.

Maria Lindegård Eiderholm.

Maria Lindegård Eiderholm

Maria är advokat och erbjuder bl.a. rådgivning och stöd till svenska och internationella icke vinstdrivande organisationer. Hon har specialiserat sig på bolagsrätt och IT/IP-rätt och är idag styrelsemedlem i flera svenska bolag och organisationer. Hon har givit råd till Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), och har varit styrelsemedlem i Insamlingsstiftelsen Sightsavers Sveriges styrelse sedan organisationen grundades 2013.

Ella Pierce.

Ella Pierce

Ella är ansvarig för insamling och marknadsföring på Sightsavers. Hon leder arbetet med insamlingar från allmänheten i en mängd olika aktiviteter i flera länder, allt från tv-reklam till arv, och är även medlem av Sightsavers ledningsgrupp.

Ella arbetade som investeringsanalytiker innan hon bytte till välgörenhetssektorn, inklusive flera år på WWF Storbritannien, och kom till Sightsavers 2013.

Mark Ramsden

Mark är Sightsavers controller för intern revision och kvalitetssäkring. Han är baserad på huvudkontoret i Storbritannien.

Läsa om hur vår verksamhet styrs

Så här styrs vi