Simulator för grå starr

Hur ser världen ut om man lider av grå starr?

Grå starr, eller katarakt som det ibland kallas, orsakas av att protein ansamlas i ögat och gör linsen grumlig. Det kan leda till suddig syn och även blindhet. Alla som drabbas upplever synnedsättningen olika, men för att du ska få en uppfattning om hur världen ser ut för den som har grå starr så har vi skapat den här simulatorn.

Skriv in en adress, postadress eller plats och klicka på Starta. Via simulatorn tas du till platsen du valt och får se hur världen skulle se ut om du hade grå starr. Använd vänster och höger piltangent eller knapparna för vänster och höger på sidan av kartan för att rotera vyn.

Skänk en gåva idag

STÖD OSS