Stöd oss som företag

På Sightsavers arbetar vi för ömsesidigt givande samarbeten som gör skillnad både nu och i framtiden.

Sightsavers har under åren byggt upp flera långsiktiga samarbeten med företag runt om i världen.

En sak är säker, vi hade aldrig varit där vi är idag om det inte hade varit för företag. För oss handlar företagssamarbeten om ömsesidig nytta, där vi gemensamt bidrar till förändring både här och nu och i framtiden.

Ett samarbete med oss innebär att ni som företag kan ta er an FNs globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) och aktivt arbeta för att göra verklighet av flera av målen samtidigt som ni värnar om ett av målens ledord -”Leave No One Behind”.

Vi gör det möjligt för er att involvera medarbetare, underleverantörer och kunder på flera sätt samtidigt som ni lever upp till era företagsvärderingar och utvecklar hållbara affärsprocesser. Initiativ av den här typen kan differentiera ert företag och på så vis ha positiv påverkan på försäljning och varumärke och hjälpa er att nå nya målgrupper. De kommer samtidigt att bidra till vårt mål att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och främja lika rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Kontakta oss

+46 (8) 470 24 80
[email protected]

Samarbeta i praktiken

Sightsavers Strategisk Partner

Här kopplar vi samarbetet till något av våra temaområden: ögonhälsa, utbildning, social inkludering eller försummade tropiska sjukdomar. Det är ett större engagemang över en längre tid där ni får möjlighet att följa, utveckla och bidra till en bredare förändring på ett djupare plan, ofta kopplat till en strategisk fråga för er verksamhet.

 

Sightsavers Projektpartner

Som Projektpartner väljer ni att stödja ett visst projekt kopplat till något av våra temaområden ögonhälsa, utbildning, social inkludering och försummade tropiska sjukdomar. Exempel på projekt är utbildning av sjukvårdspersonal i Bangladesh, ögonoperationer till barn i Uganda, vidareutbildning för kvinnor med funktionsnedsättning i Zambia, ökad tillgänglighet till synundersökningar för barn i Tanzania, eller rent allmänt öka användandet av tekniska hjälpmedel, ICT och smartphones i det förebyggande hälsoarbetet kopplat till syn.

 

Sightsavers Supporter

Är en samarbetsform för att främja vår övergripande verksamhet. Er gåva gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete med att bekämpa blindhet som går att motverka och att främja lika rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

 

Sightsavers Kampanjpartner

Ni som företag väljer att göra en längre eller kortare kampanj för att generera intäkter till Sightsavers arbete. Det kan handla om att ”runda upp” i såväl digital som fysik butik, sälja en Sightsaversprodukt, skapa olika typer av insamlingsevent eller erbjuda era kunder möjligheten att under en viss period lägga till en donation till Sightsavers på fakturorna de får från er.

 

Sightsavers Pro Bono Partner

Som Pro Bono Partner stödjer ni oss med tjänster av olika slag. Vi ökar vår insamlingseffektivitet och sänker våra kostnader. Slå oss gärna en signal så diskuterar vi hur ni kan bidra.

Ett samarbete med oss

Oavsett samarbetsform kommer ni att uppleva att det både är enkelt och berikande att samarbeta med oss på Sightsavers.

Vi skulle vilja påstå att ni efter en tid kommer att se världen med andra ögon. Tillsammans gör vi skillnad för människor i världens fattigaste länder, samtidigt som ni kan ge medarbetare, kunder och andra intressenter nya erfarenheter och insikter. Ett samarbete kan också leda till en ökad stolthet över och känsla av delaktighet i företagets arbete.

Engagera era medarbetare

På Sightsavers ser vi stora fördelar med att engagera medarbetare i samarbetet.

Det är just detta som många gånger är en avgörande komponent i att göra ett partnerskap både framgångsrikt och värdemässigt berikande. I flera företag är det medarbetarnas ambassadörskap som tar ett partnerskap till nästa nivå. Ett samarbete som synliggör och fokuserar på FNs globala mål för hållbar utveckling kan också vara ett verktyg för att förstärka närvaron, medvetandegöra hållbarhetsarbetet och leva upp till företagsvärderingarna.

Med oss kan ni:

 • Genomföra digitala kampanjer, exempelvis i samband med World Sight Day i oktober.
 • Bjuda in kunder till ‘Dining in the dark’ – en upplevelse som ger nya insikter, men är något som blinda upplever vid varje måltid.
 • Genomföra en intern tävling för att besöka ett Sightsavers projekt.
 • Skapa insamlingar kopplade till olika sportevenemang eller andra utmaningar.
 • Kombinera stöd till Sightsavers med föreläsningar om de globala målen.
 • Lyfta fram enskilda hållbarhetsmål och vad de innebär i praktiken.

 

Några av våra företagspartner

Vi är mycket tacksamma för stöd från våra företagspartner.

 • Biswax.se
 • BizkitHavas
 • Cilantro Leadership
 • DoubleGroup
 • Emirates/Skywards
 • Essilor
 • Glashuset, Kajplats 18
 • Idun Digital
 • Internationella föreningen för synskadade massörer (verksamhet upphört)
 • L’Occitane
 • Lönneberga Syförening
 • Meepo AB
 • Merck
 • Nikon
 • Ocuco
 • Pennybridge
 • Pfizer
 • Rotork
 • SaleDuck
 • Social Venture Network, SVN
 • Standard Chartered
 • TargetAid

Kontakta oss för att få reda på hur du kan hjälpa till

Kontakta oss