Nu kan vi räkna till en miljard behandlingar

Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi nått en milstolpe i kampen mot försummade tropiska sjukdomar.

Under 2017 började vi närma oss en miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar som Sightsavers varit med och distribuerat. Och nu har vi äntligen nått målet.

Behandlingen som betydde att vi nått en miljard var en kombinationsbehandling mot flodblindhet och lymfatisk filariasis. Den gavs till sjuåriga Dorcas från Kaduna i nordöstra Nigeria som riskerade att drabbas av försummade tropiska sjukdomar. Men nu kan hon tack vare behandling genom UNITED, ett av våra största behandlingsprogram, se fram emot fler möjligheter i livet än tidigare generationer i hennes hembygd kunnat göra.

Det är tack vare våra engagerade bidragsgivare, partnerorganisationer och vårt nätverk av så kallade CDD-volontärer (community directed distributors) som det varit möjligt att komma så här långt.

I december 2017 firades framgången i kampen mot försummade tropiska sjukdomar i Nigeria, Storbritannien och på Irland.

En global kamp

2012 tog Världshälsoorganisationen, WHO fram en färdplan för att skynda på arbetet med att bekämpa de globala effekterna av försummade tropiska sjukdomar. Genom att koordinera insatserna från regeringar, icke-statliga organisationer och internationella organ hoppades man att vi skulle kunna ta ett stort steg på vägen mot att nå ett slut på lidandet som sjukdomarna orsakar.

Varken en enskild individ eller organisation kan på egen hand utrota försummade tropiska sjukdomar men om vi flyttar oss fem år fram i tiden från 2012 så kan vi se att vi nått fantastiska framsteg. Den globala kampen för att kontrollera och utrota försummade tropiska sjukdomar är ett av historiens största folkhälsoinitiativ. Och att vi nått målet med en miljard behandlingar är ett erkännande av samarbetet som lett oss dit och av vad vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans över hela världen.

De en miljard behandlingarna mot försummade tropiska sjukdomar har levererats till endemiska områden över hela Afrika. Det har endast varit möjligt tack vare det delade engagemanget och starka samarbetet med de många organisationer och tusentals CDD-volontärer som vi arbetat med för att nå denna milstolpe.

Lovord från Stephen Hawking

Under ett Sightsavers-evenemang i Cambridge höll den hyllade, nyligen bortgångne fysikern tal: ”Idag är vi här för att fira att en miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar levererats. En enorm bedrift som få hälsoprogram lyckats med, både vad gäller omfattning och framgång.”
Läs mer om evenemanget här

Fira en miljard behandlingar med oss

Vi är stolta över att våra en miljard behandlingar har förändrat livet för miljoner människor och hela samhällen. Men även om vi gjort viktiga framsteg för att kunna kontrollera och utrota försummade tropiska sjukdomar så måste vi fortsätta att arbeta för att förpassa dessa hemska sjukdomar till historien.

Sightsavers och dess partnerorganisationer är i stort behov av att bidragsgivare och regeringar i endemiska länder förbinder sig till ytterligare finansiering och stöd för att hjälpa till att utrota försummade tropiska sjukdomar en gång för alla.

Vi måste fortsätta att arbeta tillsammans för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen och säkerställa stödet till människorna som behöver det. Tillsammans vill vi tackla problemen som ligger till grund för försummade tropiska sjukdomar. Och det är saker som många av oss tar för givna, till exempel tillgång till rent vatten, god sanitet och utbildning.

Vi har alla ett ansvar och en möjlighet att delta i kampen mot försummade tropiska sjukdomar och det svåra lidande och fattigdomen de orsakar. Tillsammans kan vi förbättra hälsan, livskvaliteten och det framtida välbefinnandet för miljoner människor.

Vill du läsa mer om vårt arbete?

Försummade tropiska sjukdomar

Läs mer om försummade tropiska sjukdomar

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Usman ler efter ögonoperationen.
sightsavers_news

Höjdpunkter i november: uppdateringar från hela världen

I Nigeria kan en patient som lider av lymfatisk filariasis äntligen gifta sig med sin partner efter 20 år av smärta. Dessutom nyheter från Senegal, Zambia och Indien.

Mercia laughs and celebrates with a trachoma surgery patient after her bandages have been removed.
Sightsavers Reports

Mercias berättelse

Mercia från Moçambique har arbetat för Sightsavers i nio år. Hon är fast besluten att se till så att alla har tillgång till god ögonvård.