Hjälp oss att förändra liv

Sightsavers kämpar mot blindhet och främjar lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Shamima with her daughter Toha in Bangladesh.

Vårt arbete

  • Vi förhindrar förlust av synen och blindhet som kan undvikas i några av världens allra fattigaste länder genom att behandla sjukdomar som grå starr och att bekämpa försvagande ögonsjukdomar.
  • Vi arbetar för lika möjligheter och rättigheter för människor med funktionsnedsättning så att alla kan försörja sig och vara lyckliga.

Mer om Sightsavers


Bilder på den här sidan © Sightsavers/Allison Joyce, Jason J Mulikita, Tommy Trenchard

Issa, Mayasa and Bibie outside their home

Sightsavers jobbar i mer än 30 länder om i världen

Här finns vi