Vad är grå starr hos barn?

Ofta associeras grå starr med åldrande men i fattiga länder kan sjukdomen också vara ett stort problem för barn.

Grå starr orsakas av grumliga fläckar som utvecklas på ögats lins. Barn upplever grå starr som suddig syn och det kan påverka deras utveckling och leda till permanent synförlust.

Grå starr associeras oftast med åldrande men även barn kan drabbas. I många fattiga länder, där det kan vara svårare att få tillgång till behandling, kan grå starr vara en av huvudorsakerna till blindhet bland spädbarn och små barn. Om sjukdomen inte behandlas kan den till slut leda till blindhet.

Vad orsakar grå starr hos barn?

Grå starr orsakas av att protein ansamlas i ögat. Hos spädbarn och barn kan kongenital grå starr finnas från födseln. Sjukdomen kan också orsakas av skador på ögat (så kallad ”traumatisk grå starr”) eller efter en ögonoperation som gjorts på grund av andra problem.

För barn med grå starr blir utbildningen lidande. Ibland blir deras syn så dålig att de tvingas sluta skolan. Och med brist på utbildning är det svårt att hitta en inkomst, vilket kan leda till ett liv i fattigdom utan hopp om framtiden.

Som tur är så är det lätt att behandla grå starr men det är avgörande för barn att man upptäcker sjukdomen i tid. Om man inte gör det kan den orsaka att ögonen slutar att utvecklas, vilket betyder att barnets syn aldrig helt kan återställas.

Hur ser världen ut för ett barn med grå starr?

En klar och tydlig bild av ett klassrum i Sierra Leone. Läraren står vid svarta tavlan med en elev medan klasskamraterna tittar på.

Utan grå starr

Så här kan ett klassrum i Sierra Leone se ut för barn med friska ögon. De kan se svarta tavlan, känna igen lärarens gester och se hur klasskamraterna reagerar, vilket hjälper dem att vara involverade i lektionen.

En oskarp bild av ett klassrum i Sierra Leone. Bilden är suddig och otydlig med en vitaktig nyans. Det är svårt att urskilja läraren och svarta tavlan.

Med grå starr

Här är samma klassrum sett genom ögonen på ett barn med grå starr. Barnet kan knappt urskilja svarta tavlan eller se vad som står på den, vilket gör det väldigt svårt att delta i lektionerna.

200 000
barn i världen antas vara blinda på grund av grå starr
En timma
är allt som krävs för att operera ett barn med grå starr
1 065 kr
kan betala en synräddande gråstarrsoperation för ett barn

Hur behandlas grå starr?

En ögonkirurg opererar en patient på sjukhus. En annan medlem av den kliniska personalen står bredvid dem med scrubs.

Operation av grå starr hos barn

Gråstarrsoperation på barn görs under narkos så det tar cirka 1 timma, vilket är lite längre än för vuxna där man bara behöver använda lokalbedövning.

Ny lins

Under operationen avlägsnas den grumliga linsen och ersätts med en konstgjord lins. Om ett barn har grå starr i båda ögonen så gör man två separata operationer och ger barnet tid att återhämta sig emellan.

A young girl with a badge on her right eye smiles after receiving cataracts surgery.

Återhämtning efter operation

Barnets syn kan börja återvända inom ett par timmar efter operationen. De får oftast stanna på sjukhuset över natten för efterkontroller och sen åka hem dagen efter.

Vårt arbete med att behandla grå starr hos barn

Grå starr är fullt behandlingsbar men många barn och familjer i fattiga länder har inte tillgång till vården de behöver för att kunna se igen.

För barn med grå starr är det oerhört viktigt att de diagnostiseras och behandlas i tid. Om man inte gör det kan den orsaka att ögonen slutar att utvecklas, vilket betyder att barnets syn aldrig helt kan återställas. Det kan göra att de inte kan leka med sina kompisar eller gå i skolan och riskera ett liv i fattigdom.

Det är därför Sightsavers arbetar i mer än 30 länder med att genomföra ögonundersökningar och göra det möjligt för barn att få behandling och synen räddad så att de kan få en utbildning, njuta av livet och förverkliga sina drömmar.

Sightsavers hjälper varje år till att leverera 300 000 gråstarrsoperationer över hela världen. Sedan vi började vårt arbete 1950 har vi hjälpt till att genomföra mer än 7,3 miljoner gråstarrsoperationer och utbildat fler än 1 000 gråstarrskirurger.

Men vi behöver din hjälp för att rädda barnens syn.

Kan du skänka en gåva till vårt välgörande ändamål i dag? Med din hjälp kan vi fortsätta vårt arbete med att återställa barns syn och ge dem hopp om framtiden.


Bilder på den här sidan © Sightsavers/Peter Caton, Yousuf Tushar

Läs mer om vårt arbete

Ögonhälsa och syn