Ögonhälsa och syn

Sightsavers förebygger blindhet som kan undvikas och skyddar synen på de mest sårbara människorna i världen.

2,2 miljarder människor i världen har nedsatt syn men nästan hälften av dessa fall skulle kunna förebyggas eller behandlas.

Sightsavers anser att ingen ska vara blind på grund av orsaker som kan undvikas och vi vill att alla, oavsett var de bor, ska kunna få ögonbehandling när de behöver det – oavsett vilka de är eller var de bor.

Globalt sett sker en dramatisk ökning av antalet människor i behov av ögonvård. Om inte ögonsjukvården förbättras kan antalet människor som är blinda tredubblas till 115 miljoner före 2050.

Sightsavers vill möta den här svåra utmaningen genom att leverera ögonoperationer och utbilda ögonsjukvårdare att ge livsviktiga behandlingar. Sedan vi började vårt arbete har vi hjälpt till att genomföra över 10 miljoner synräddande ögonoperationer.

Med hjälp av våra lokala volontärer distribuerar vi läkemedel för att skydda människor mot sjukdomar som orsakar blindhet och kan medföra smärta, stigma och fysiska funktionsnedsättningar som varar livet ut. Vi arbetar också för att få hälso- och sjukvård tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och andra marginaliserade grupper.

Synproblem och ögonsjukdomar vi behandlar och förebygger

Grå starr, eller katarakt som det ibland kallas, orsakas av att protein ansamlas i ögat och gör linsen grumlig. Det kan leda till suddig syn och även blindhet.

Över 12 miljoner människor över hela världen är blinda på grund av grå starr. Ofta associeras sjukdomen med åldrande men i fattiga länder orsakar grå starr synförlust även bland spädbarn och små barn. Lyckligtvis kan sjukdomen behandlas med en rutinoperation.

Mer om grå starr

Nästan hälften av alla synnedsättningar orsakas av brytningsfel, eller synfel, inklusive långsynthet, närsynthet och astigmatism.

Dessa oregelbundenheter i ögats form kan orsaka suddig syn men kan åtgärdas med glasögon om det behövs. I låginkomstländer kan de dock leda till allvarliga problem eftersom människor där inte alltid har råd med ögonundersökningar eller glasögon för att förbättra synen.

Mer om brytningsfel

Trakom är den vanligaste infektionsorsaken till blindhet i världen och människor i 44 länder i världen riskerar att drabbas.

Det börjar som en bakterieinfektion som lätt kan behandlas. Men om den inte behandlas kan det leda till att ögonfransarna börjar skrapa mot ögat, vilket orsakar svår smärta och till slut även förlust av synen. Det uppskattas att 1,9 miljoner människor i världen är blinda eller synskadade på grund av sjukdomen.

Mer om trakom

Den här parasitinfektionen kan orsaka svår hudirritation och oåterkallelig blindhet. Men den kan behandlas med antibiotika för att stoppa spridningen och förhindra synförlust.

Man uppskattar att 1,1 miljoner människor i världen är blinda på grund av sjukdomen. Den sprids via smittbärande knott som förökar sig i snabbt strömmande floder, vilket gör att människor ofta tvingas lämna bördiga flodområden och inte längre kan bedriva jordbruk.

Mer om flodblindhet

Glaukom orsakas av att tryck byggs upp inuti ögat och skadar synnerven som förbinder ögat med hjärnan.

Man uppskattar att 4,5 miljoner människor över hela världen är blinda på grund av glaukom och det gör sjukdomen till den tredje vanligaste orsaken till blindhet globalt. Sjukdomen kan vara svår att diagnostisera eftersom symtomen ofta inte visar sig i början utan utvecklas långsamt under flera år.

Mer om glaukom
En ögonvårdspersonal lyser med en ficklampa i en kvinnas ögon för att se efter ögonproblem. Hon har en färgglad rosa huvudduk.

Sjukdomen orsakas av högt blodsocker och högt blodtryck och kan skada ögats blodkärl, vilket till slut kan leda till blindhet.

Människor som lider av diabetes har även högre risk att drabbas av andra ögonrelaterade problem, till exempel grå starr och glaukom. Att hålla blodsocker, blodtryck och kolesterol under kontroll kan förebygga diabetesrelaterade synproblem.

Det här gör vi för att rädda syn

Vi utbildar ögonkirurger

Vårt arbete är möjligt tack vare tusentals yrkesskickliga hälsoarbetare. Sedan 1950 har vi utbildat över 3 800 ögonsjuksköterskor och 1 000 gråstarrskirurger.

Samhällsvolontärerna James och Elizabeth förbereder medicin för distribution i Kenya.

Vi använder lokala volontärer

Volontärerna utbildas att undersöka symtom, distribuera förebyggande läkemedel och hänvisa patienter till vidare behandling.

En stillbild från Sightsavers film om hälso- och sjukvårdssystem som visar en grupp människor i kö. En familj, en äldre man med käpp, en mor och ett barn och ett par.

Vi förbättrar hälso- och sjukvård

Sightsavers arbetar tillsammans med regeringar och partner för att förbättra lokal hälso- och sjukvård för att säkerställa att alla kan få den vård de behöver, när de behöver den.

1 / 3

Så kan du hjälpa till

Sedan vi började vårt arbete har vi hjälpt till att leverera 7,7 miljoner gråstarrsoperationer.

Vi har även distribuerat över en miljard behandlingar för att skydda människor mot sjukdomar som orsakar blindhet, till exempel trakom och flodblindhet. Men vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta skydda syn.

Tillgång till rätt typ av ögonvård kan bli som ringar på vattnet i människors liv och leda till fler förbättringar. Globalt sett går hundratals miljarder dollar förlorade varje år i minskad produktivitet på grund av synnedsättning. Ögonvård kan förbättra tillgången till utbildning och möjligheterna till arbete och därmed minska fattigdom och hunger. Kan du hjälpa oss att åstadkomma det?

Ge en gåva för att rädda syn i dag

STÖD OSS