De Globala Målen

De 17 globala målen för hållbar utveckling (kallas ibland bara ’de globala målen’, ’hållbarhetsmålen’ eller ’SDGs’) har som mål att utrota all fattigdom, skydda vår miljö och skapa en jämlik värld.

Målen ska vara uppnådda år 2030 och Sightsavers drar sitt strå till stacken genom att bidra till flera av dessa mål samt genom att betona löftet att ingen ska glömmas bort i detta arbetet (”leave no one behind”).

Sightsavers arbete bidrar till de 17 globala hållbarhetsmålen som syftar till att få bort extrem fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa välstånd för alla.

Vi arbetar tillsammans – och förändrar världen

Nästan alla länder har lovat att bidra till att förbättra vår värld på de sätt som beskrivs i målen till 2030. De har lovat att uppfylla en mängd livsförändrande mål, såsom att utrota hunger och extrem fattigdom, ge människor tillgång till bättre sjukvård och utbildning, nå jämställdhet mellan män och kvinnor och uppnå ökad rättvisa.

Sightsavers arbete harmonierar med och bidrar till målen. Vi abetar till exempel för en värld där alla har tillgång till sjukvård (Mål 1 och 3), där det inte finns någon könsdiskriminering (Mål 5, 10 och 16), där vi har utrotat de förummade tropiska sjukdomarna (Mål 3 och 6) och där alla barn får gå i skolan (Mål 4). Löftet att alla ska inkluderas är inte bara ett allmänt ledord utan är även dirket kopplat till Mål 4, 8, 11 och 16. Att, som vi, arbeta med samarbetspartner i olika länder bidrar till att uppfylla Mål 17. Videon nedan ger ytterligare exempel på hur vårt arbete bidrar till de globala målen (på engelska).

Mer om ögonhälsa

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.

Läs om hur vi förbättrar livet för människor som är blinda eller har andra funktionsnedsättningar

Nyheter och berättelser