STÖD OSS

De Globala Målen

De 17 globala målen för hållbar utveckling (kallas ibland bara ’de globala målen’, ’hållbarhetsmålen’ eller ’SDGs’) har som mål att utrota all fattigdom, skydda vår miljö och skapa en jämlik värld.

Målen ska vara uppnådda år 2030 och Sightsavers drar sitt strå till stacken genom att bidra till flera av dessa mål samt genom att betona löftet att ingen ska glömmas bort i detta arbetet (”leave no one behind”).

Sightsavers arbete bidrar till de 17 globala hållbarhetsmålen som syftar till att få bort extrem fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa välstånd för alla.

Vi arbetar tillsammans – och förändrar världen

Nästan alla länder har lovat att bidra till att förbättra vår värld på de sätt som beskrivs i målen till 2030. De har lovat att uppfylla en mängd livsförändrande mål, såsom att utrota hunger och extrem fattigdom, ge människor tillgång till bättre sjukvård och utbildning, nå jämställdhet mellan män och kvinnor och uppnå ökad rättvisa.

Sightsavers arbete harmonierar med och bidrar till målen. Vi abetar till exempel för en värld där alla har tillgång till sjukvård (Mål 1 och 3), där det inte finns någon könsdiskriminering (Mål 5, 10 och 16), där vi har utrotat de förummade tropiska sjukdomarna (Mål 3 och 6) och där alla barn får gå i skolan (Mål 4). Löftet att alla ska inkluderas är inte bara ett allmänt ledord utan är även dirket kopplat till Mål 4, 8, 11 och 16. Att, som vi, arbeta med samarbetspartner i olika länder bidrar till att uppfylla Mål 17. Videon nedan ger ytterligare exempel på hur vårt arbete bidrar till de globala målen (på engelska).

Mer om ögonhälsa

Carlitos smiles after receiving his new glasses.
sightsavers_news

Höjdpunkter i januari: uppdateringar från hela världen

Lärare i Nigeria utbildas att undersöka synen på sina elever. Uppdateringar från Moçambique, Uganda och mycket mer.

Madalitso Nyangulu sitter på sin motorcykel.
Sightsavers Reports

Madalitsos berättelse

Varje onsdag ger sig Madalitso ut på Malawis landsbygd med sin motorcykel för att behandla människor med nedsatt syn.

Zamurrad sits alone in her home in Pakistan.
Sightsavers Reports

Zamurrads berättelse

Zamurrads liv stannade av när hon utvecklade grå starr men tack vare en rutinoperation så fick hon tillbaka sin självständighet.

Läs om hur vi förbättrar livet för människor som är blinda eller har andra funktionsnedsättningar

Nyheter och berättelser