Inkluderande utbildning i Senegal

Ett pilotprogram i Senegal med stöd av Sightsavers har visat att barn både med och utan funktionsnedsättning kan studera tillsammans i vanliga skolor.

 

Sightsavers pilotprojekt för inkluderande utbildning sjösattes 2014 i tre vanliga skolor i Dakar.

Målet med projektet var att säkerställa att utbildningsbehoven för barn med funktionsnedsättning möttes, samt att stärka utbildningssystemen.

”Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en av de viktigaste drivkrafterna för utveckling. Det är en nyckelfaktor för ett lands tillväxt och vårt arbete har visat att utan utbildning så är det svårt för familjer att ta sig ur intergenerationell fattigdom.”
Sightsavers VD Caroline Harper

Se på vår film nedan (på engelska):

Det här har vi åstadkommit

  • Tillsammans med General Directorate of Social Action har vi delat ut stipendier till blinda studenter och erbjudit finansiellt stöd åt föräldrarna.
  • Vi förbättrade kvaliteten på studiemiljön genom att översätta läroböcker till blindskrift och se till att flera exemplar finns tillgängliga.
  • Vi tillhandahöll undervisningsmaterial som tangentbord för blindskrift.
  • Vi anpassade skollokalerna för studenter med funktionsnedsättning.
  • Vi identifierade barn med synnedsättning och erbjöd ögonvård genom programmet för ögonhälsa i Senegal – bland annat synhjälpmedel, blindskrift och remisser för behandling, t.ex. gråstarroperationer.
  • Vi involverade föräldrar, media och lokala samhällsledare i programmet och informerade om hur inkluderande utbildning hjälper barnen.

Utbildning och personalpolicy spelade en viktig roll i projektet. Vi erbjöd en kompetensutvecklande modul för inkluderande utbildning och blindskrift till personal på fältet så att de kan instruera lärare hur man stöttar studenter med funktionsnedsättning.

Vi har visat hur det här tillvägagångssättet kan återskapas över hela landet om de olika departementen arbetar tillsammans. Vi har också delat med oss av lärdomarna från projektet till Senegals regering.

Utmaningar och svårigheter

Projektet gick inte alltid helt friktionsfritt. I början var det svårt att övertala föräldrarna att låta sina barn gå i skolan. En del trodde inte att barnen kunde lära sig något och andra behövde barnen för familjens försörjning, eftersom de skickades ut på gatorna för att tigga. I vissa fall kunde man hitta lokala lösningar, till exempel fick en vårdnadshavare till två blinda flickor jobb som städare på skolan.

En ytterligare utmaning var den extra tid lärarna behövde lägga på att förbereda inkluderande lektioner. Det är också troligt att det här är en växande utmaning allteftersom barn med synnedsättning ska studera mer komplexa ämnen. Kvaliteten på undervisningsmaterial för blindskrift är dessutom generellt sett dålig och stora klasser (och stor efterfrågan på skolplatser för barn med synnedsättning) gör det svårt att möta alla barns behov.

Barnen som nu går i skolan tack vare projektet får bra resultat på prov, några av dem når till och med bättre resultat än jämnåriga med full syn.

Samarbete

Sightsavers samarbetade med Senegals utbildningsdepartement och personalen där beskrev oss som ”en verklig partner som samarbetar”. Vi har övertygat departementet om att satsa mer resurser på utbildning för barn med funktionsnedsättning och att också satsa mer strategiskt.

Fler berättelser

Taonere Banda
Sightsavers Reports

Kämpar för jämlikhet

Den synskadade idrottaren Taonere Banda visar världen att nedsatt funktion inte betyder nedsatt förmåga.

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.
Sightsavers Reports

”Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

Sightsavers projektledare Eric Musa besöker Marie, som är blind sedan födseln, för att ta reda på hur hon kunnat fortsätta sin utbildning under covid-19-pandemin.

A mother helps her daughter with some school work.
Sightsavers Reports

Khadijah’s berättelse

Sexåriga Khadijah hamnade i problem i skolan när hon inte kunde följa med i skolarbetet. Men efter en ögonoperation kan hon nu knappt hålla sig tills hon får lära sig att läsa och skriva.

Stöd fler Sightsavers-program

STÖD OSS