Antalet människor som riskerar att drabbas av trakom har minskat med 91 %

Antalet människor som riskerar att drabbas av trakom har minskat med 91 % sedan 2002, enligt ny statistik från Världshälsoorganisationen (WHO).

2002 riskerade 1,5 miljarder människor i världen att drabbas av trakom, en allvarlig ögonsjukdom som kan orsaka blindhet. Men nya data som presenterades på en konferens i Moçambique visar att antalet människor i riskzonen minskat till drygt 142 miljoner. Förra året var antalet 157,7 miljoner.

Dr Anthony Solomon, WHO:s medicinskt ansvarige för försummade tropiska sjukdomar, presenterade de nya siffrorna under det tjugoandra mötet i WHO:s Alliance for the Global Elimination of Trachoma by 2020 (GET2020), som hölls den 26 juni i Moçambique.

Dr Solomon sa: ”De nya siffrorna visar att vi är på väg att skriva historia. På bara 17 år, en generation, har antalet människor som riskerar att bli blinda på grund av trakom minskat med 91 %.

Tack vare ett fantastiskt partnerskap mellan endemiska samhällen, regeringar, bidragsgivare, partner och akademiker så håller en plågsam sjukdom som orsakar blindhet på att förpassas till historien. Inom en generation bör den ha eliminerats som folkhälsoproblem i hela världen. Det är dock av avgörande betydelse att vi fördubblar våra ansträngningar för att kunna slutföra uppdraget.”

Den nya statistiken visar även att antalet människor i behov av operation på grund av långt framskridet trakom (trichiasis) minskat från 7,6 miljoner 2002 till 2,5 miljoner 2019. Det motsvarar en nedgång på 68 %.

Framgångarna i arbetet mot trakom är ett resultat av ett globalt samarbete mellan internationella organisationer som Sightsavers och lokalsamhällen, regeringar och bidragsgivare, där man arbetar tillsammans för att leverera storskaliga program för trakombehandling genom Världshälsoorganisationens SAFE-strategi. Förkortningen står för Surgery (kirurgi), Antibiotics (antibiotika), Facial cleanliness (ansiktshygien) och Environmental improvements (närmiljön), vilka utgör angreppssätten som används för att bekämpa sjukdomen.

De nya siffrorna visar på ett stort steg framåt i de globala ansträngningarna för att eliminera trakom som folkhälsoproblem. Ledande i kampen är partnerskap som USAID:s Act to End NTD-program och Accelerate Trachoma Elimination Programme, vilka båda har som målsättning att hjälpa minst 10 länder att eliminera trakom och påskynda framstegen i flera andra länder före 2023.

Dessutom samlar Sightsavers in pengar för att hjälpa till att eliminera trakom som folkhälsoproblem genom kampanjen End is in Sight i de länder där vi arbetar.

Ögonkirurgen Dr Ndalela undersöker ögonen på ett barn för att leta efter tecken på trakom.

Målet är i sikte:
vår kampanj för att eliminera trakom

Vi har ett uppdrag: att eliminera trakom. Vi vet var sjukdomen finns och hur man behandlar den. Nu behöver vi din hjälp för att besegra den för gott. Tillsammans kan vi stoppa lidandet som trakom orsakar.

Vad är trakom?

Läs mer om försummade tropiska sjukdomar

Vad är trakom?
En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.