Nytt banbrytande program gör det möjligt för 2 000 personer med funktionsnedsättning att få bättre jobb

Deus Turyatemba står bredvid en Inclusive Futures-plansch
Deus Turyatemba, som arbetar hos vår programpartner Standard Chartered, på öppningsevenemanget i Uganda.

Sightsavers och partner har sjösatt ett innovativt program för att ta itu med hindren som stänger ute miljontals personer med funktionsnedsättning från vanliga jobb.

Programmet Inclusion Works [inkludering fungerar], som finansieras av UK Aid och leds av Sightsavers, kommer under de kommande tre åren att arbeta med en rad olika pilotåtgärder för att skapa arbetstillfällen för över 2 000 personer med funktionsnedsättning i Nigeria, Kenya, Uganda och Bangladesh.

Målet med arbetet är att åstadkomma praktiska förändringar i hur företag utbildar och anställer personer med funktionsnedsättning, till exempel genom att erbjuda utbildningsalternativ och praktikplatser. Man kommer att arbeta med över 100 privata och offentliga arbetsgivare för att testa nya tillvägagångssätt som följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med Inclusion Works kommer man också att ta fram underlag för hur personer med funktionsnedsättning kan stöttas för att kunna hitta inkluderande anställning. Det kommer att hjälpa organisationer som arbetar med funktionsnedsättning i respektive land att utveckla egen kunskap och egna resurser så att de kan fortsätta arbetet även efter det att programmet avslutats.

Sightsavers arbetar tillsammans med 10 partner i programmet, bland andra ADD International, BBC Media Action, Benetech, Development Initiatives, Humanity and Inclusion UK, Inclusion International, International Disability Alliance, Institute of Development Studies, Standard Chartered och Youth Career Initiative.

UK Aid tillkännagav förra året sitt finansiella stöd till programmet när man var en av värdarna för det första Global Disability Summit i London.

Sightsavers Simon Brown, som har utvecklat programmet, sa: ”Unga personer med funktionsnedsättning som bor i de här länderna spelar en viktig roll i att hjälpa oss att definiera vad som är framgångsrikt och de hjälper oss forma målsättningarna.

Vi har också fört en dialog med stora företag som helt klart vill kunna utnyttja den här talangpoolen men som även själva behöver ta sig förbi vissa hinder.”

Vladimir Cuk från International Disability Alliance sa: ”Det råder ofta brist på pålitliga data om personer med funktionsnedsättning. Medan vi vet att sysselsättningsgraden är väldigt låg så har de flesta program som tar sig an det varit i så liten skala att det inte varit möjligt att göra någon verklig skillnad i det stora hela.”

Inclusion Works strävar efter att åstadkomma en bättre efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i den formella sysselsättningssektorn och förändra kulturen när det gäller att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning.”

Programmet kommer att inkludera personer med en rad olika funktionshinder. Det är en del av initiativet Inclusive Futures, en övergripande satsning för att skapa en jämlik värld för personer med funktionsnedsättning i låg- och medelinkomstländer som finansieras av UK Aid.


Inclusive Futures logo.Programmet är en del av initiativet Inclusive Futures som säkerställer att personer med funktionshinder kan företräda sig själva och fatta egna beslut. Här ingår även programmet Disability Inclusive Development, båda leds av Sightsavers och finansieras av UK Aid.

Tre män med käppar står arm i arm.

Inclusion Works

Programmet, som finansieras av UK Aid, fokuserar på att utbilda personer med funktionsnedsättning i Bangladesh, Nigeria, Kenya och Uganda och förbättra deras möjligheter att hitta formell anställning.

Läs alla de senaste nyheterna

Nyheter från Sightsavers
En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.