Nya siffror visar att över en miljard människor har en synnedsättning som kan undvikas

En sjukvårdare undersöker ögonen på en kvinna.

Minst en miljard människor över hela världen har en synnedsättning som kan förebyggas eller behandlas, visar nya siffror från Världshälsoorganisationen (WHO).

I WHO:s första världsrapport om syn, vilken publiceras i dag inför världssyndagen, uppskattas att 2,2 miljarder människor över hela världen påverkas av synnedsättning och med en ökande och åldrande befolkning beräknas antalet stiga dramatiskt. Men i över hälften av fallen tror man att synnedsättningen kan undvikas eller behandlas.

Juliet Milgate, ansvarig för policy och påverkansarbete på Sightsavers, sa: ”WHO har kommit med sin rapport vid en kritisk tidpunkt. Man har gjort stora framsteg inom ögonhälsa men ändå återstår svåra utmaningar och rapporten fastställer att det finns betydande behov som inte är tillgodosedda – människor får helt enkelt inte den ögonvård de behöver.”

”Rapporten är en uppmaning till alla länder. Vi hoppas att den ska leda till större medvetenhet, stimulera den politiska viljan och leverera bättre ögonvård till alla, särskilt till de mest marginaliserade.”

Många av orsakerna till nedsatt syn kan förebyggas eller behandlas med enkla metoder till rimliga kostnader, till exempel en gråstarrsoperation eller en synundersökning och glasögon.

Sightsavers VD Caroline Harper sa: ”Sightsavers välkomnar världsrapporten om syn och gratulerar WHO till deras ansträngningar för att leverera det här viktiga arbetet. Genom rapporten och av egen erfarenhet vet vi att dålig ögonhälsa i högre grad drabbar fattiga länder och missgynnade grupper som kvinnor, personer med funktionsnedsättning, människor på landsbygden och urbefolkningar.”

”Alla har rätt till hälso- och sjukvård, oavsett var de föds, var de bor eller hur mycket pengar de har. Sightsavers arbete runt om i världen bevisar vad som är möjligt när människor arbetar för att stärka hälso- och sjukvårdssystem tillsammans med lokala partner.”

Läs en översikt av rapporten (pdf), läs hela världsrapporten om syn eller se en tillgänglig version av hela rapporten.

Du kan även läsa mer om rapporten hos The International Agency for the Prevention of Blindness.

Sightsavers arbete med att rädda syn

Vårt mål är att förebygga blindhet som kan undvikas och att rädda synen på de mest sårbara människorna i världen.

Läs alla de senaste nyheterna

Nyheter från Sightsavers
En person som tvättar händerna.
sightsavers_news

Covid-19: ett meddelande från Sightsavers globala vd Caroline Harper

Sightsavers följer noggrant utvecklingen av covid-19-utbrottet och gör allt för att skydda både vår personal och samhällena i länderna där vi arbetar.

Sia och hennes barn ler efter en ögonundersökning i Liberia.
sightsavers_news

Vad vi har uppnått 2019

Det har varit ännu ett banbrytande år för Sightsavers. Läs om vad vi har haft för oss, från att sjösätta nya program och konstutställningar till att träffa drottningen.

Människor går av en båt i en hamn.
Sightsavers Reports

Blindheten halverad i det avlägsna Sundarban

I en avlägsen region i östra Indien var tidigare en av 50 människor blind. Genom ett Sightsavers-projekt har man nu reformerat ögonhälsan där och förändrat tusentals människors liv.