Sightsavers lämnar över namninsamling med 50 000 underskrifter för funktionsnedsattas rättigheter till FN

Personal från Sightsavers håller upp en skylt i FN där det står ”Vi uppmanar Förenta Nationerna att upprätthålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning”.

Sightsavers har lämnat över sin namninsamling Equal World (jämställd värld) med 50 455 namnunderskrifter till en representant för FN:s generalsekreterare i New York.

Namninsamlingen är en del av Sightsavers Equal World-kampanj för att stoppa diskriminering och ojämlik behandling av personer med funktionsnedsättning.

Namninsamlingen innehåller dels en generell uppmaning till FN och dess medlemsstater att upprätthålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och dessutom manas 14 länder att vidta åtgärder när det gäller lagstiftning och riktlinjer. De nationella namninsamlingarna överlämnades till respektive lands regering.

Namnunderskrifterna samlades in via ett formulär på nätet och genom en innovativ mobilapp, som användes av personal på fältet för att samla in underskrifter offline. Människor i avlägsna områden fick skriva under med fingret på en mobiltelefon och sedan kunde kampanjarbetarna ladda upp informationen när de kom till ett område med internetuppkoppling.

Den globala namninsamlingen emottogs av Ana Maria Menéndez, undergeneralsekreterare och chefsrådgivare för policy till FN:s generalsekreterare. Den överlämnades av Gertrude Oforiwa Fefoame, Sightsavers rådgivare för social inkludering och medlem av kommittén som övervakar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med Juliet Milgate, policychef, och Natasha Kennedy, chef för multilaterala förbindelser och kampanjer.

Efter överlämnandet sa Natasha Kennedy: ”Vi är väldigt stolta över att ha lämnat över vår globala namninsamling till FN i dag, samtidigt som våra kollegor runt om i världen överlämnat sina nationella namninsamlingar till ländernas styrande. Vi har sett ett fantastiskt stöd från alla de länder som deltagit kampanjen, vilket visar att människor över hela världen stödjer vår uppmaning att upprätthålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta kämpa för funktionsnedsattas rättigheter och för att stoppa diskrimineringen – det är absolut nödvändigt om de Globala målen som FN satte upp 2015 någonsin ska kunna uppnås.”

Mer om kampanjen Equal World

Juthika, Hanufa och Ranu, alla med nedsatt syn, fotograferade i sin workshop i Narsingdhi, Bangladesh.

Sightsavers och rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi anser att alla har rätt till utbildning, att kunna försörja sig och vara lyckliga. Det är därför Sightsavers arbetar för lika möjligheter för personer med nedsatt syn och andra funktionsnedsättningar.

Läs alla de senaste nyheterna

Nyheter från Sightsavers