”Inget som rör oss utan oss” – bättre tillgång till vård i Moçambique

Ledare för organisationer för personer med funktionsnedsättning, personal från Sightsavers och läkare tillsammans med Camilo Morreira utanför ett sjukhus.
Camilo Morreira (andra från höger) med Sightsavers projektteam för inkluderande ögonhälsa i Nampula, Moçambique.

Camilo Morreira: outtröttlig förespråkare för funktionsnedsattas rättigheter och ledare för Mozambican Association of Youth with Disabilities (AJODEMO)

I samband med Sightsavers projekt för inkluderande ögonhälsa i Nampula så har han granskat vårdinrättningar för att säkra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Han har även lett utbildningar för att säkerställa inkluderande hälso- och sjukvård.

Många hinder

 ”Jag har en fysisk funktionsnedsättning som påverkar mitt ben, min arm och min ryggrad. Min arm är svag så när jag gick i skolan hade jag svårt att skriva.

Jag föddes inte med det här. Jag fick det när jag var fem år gammal. Jag var sjuk i nästan ett år. Mina föräldrar tog mig till det lokala sjukhuset. De hade inte råd med specialistsjukhuset och kände sig hjälplösa. Så småningom blev jag bättre men då hade jag utvecklat funktionsnedsättningen.

Jag var 16 när jag gick med i AJODEMO. Tack vare erfarenhet började jag förstå mina rättigheter, vilket hade en oerhört positiv inverkan på mig. Jag visste att det skulle vara svårt att själv försvara mina rättigheter men genom att gå med i en organisation kände jag mig starkare.

Från min egen erfarenhet som en person med funktionsnedsättning och medlem av AJODEMO, vet jag vilka utmaningar man möter för att få tillgång till nödvändiga tjänster och service som vård.

Det första som hindrar personer med funktionsnedsättning från tillgång till hälso- och sjukvård är bristande tillgänglighet hos vårdinrättningarna. Det andra är vårdpersonalens attityd och därför tänker personer med funktionsnedsättning två gånger innan de åker till sjukhuset.

Som personer med funktionsnedsättning har vi inte samma tillgång till byggnader som andra. Till exempel saknar många byggnader ramper, eller räcken att hålla sig i när man går.

Dessutom är kommunikationen ett problem. Ofta är inte vårdpersonalen villig, eller kan inte, kommunicera med personer med nedsatt hörsel. För dem som inte kan se finns inte informationen för receptbelagda mediciner i blindskrift. Hur ska någon med nedsatt syn kunna veta vilken dos, eller hur de ska tas?

Ett annat problem är att på många sjukhus och apotek är receptionsdisken väldigt hög. Det kan vara ett hinder för personer med rullstol och göra att andra hör vad patientens problem är, så det finns ingen personlig integritet.

I filmen beskrivs Sightsavers approach till tillgänglig hälso- och sjukvård. (Obs: filmad före cyklonen Idai.) Filmen är på engelska.

Camilo sitter på en bänk tillsammans med Jose Victor, som också kämpar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Camilo tillsammans med Jose Victor som också kämpar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det finns många saker som vårdinrättningarna kan göra för att personer med funktionsnedsättning, personer som jag, ska känna sig välkomna, och för att se till att våra behov beaktas och möts.

Moçambique har många bra policyer som värnar personer med funktionsnedsättnings rättigheter, men det är inte alltid de implementeras. Lösningen är att policyerna sprids, att de implementeras, och att man sedan övervakar för att se till att policyerna åtföljs.

För det första behöver vi göra vårdinrättningar fysiskt tillgängliga, till exempel bygga ramper, räcken och bänkar.

För det andra måste vi öka kompetensen hos vårdpersonalen med fokus på teckenspråk, blindskrift och alternativa sätt att kommunicera så att de kan kommunicera bättre med personer med funktionsnedsättning.

Erfarenhet som räknas

Genom att vara en del av Sightsavers projekt för inkluderande ögonhälsa, AJODEMO, kunde jag vidta konkreta åtgärder för komma åt några av dessa problem. Till exempel deltog jag i en utbildning om tillgänglighet där jag lärde mig hur man bedömer graden av tillgänglighet för ramper och räcken.

Av avgörande betydelse är att Sightsavers involverar personer med funktionsnedsättning under hela arbetet med att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig för alla. Det är en process som stärker självkänslan, eftersom vi varje dag lär oss hur vi kan försvara våra rättigheter och får komma till tals under projektet: ’Inget som rör oss utan oss’

Att involvera personer med funktionsnedsättning är avgörande för att göra projekten inkluderande, då vi kan bidra med vår egen erfarenhet och egna perspektiv. Det är annorlunda än att ha någon annan som talar för oss.”

”Att involvera personer med funktionsnedsättning är avgörande för att göra projekten inkluderande”

 

Författare


Camilo smiling.Camilo Morreira
Camilo är chef för Mozambican Association of Youth with Disabilities.

Läs om vårt arbete

Mer om funktionsnedsättning
Taonere Banda
Sightsavers Reports

Kämpar för jämlikhet

Den synskadade idrottaren Taonere Banda visar världen att nedsatt funktion inte betyder nedsatt förmåga.

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.
Sightsavers Reports

”Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

Sightsavers projektledare Eric Musa besöker Marie, som är blind sedan födseln, för att ta reda på hur hon kunnat fortsätta sin utbildning under covid-19-pandemin.