Sightsavers Reports

“Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.

Sightsavers projektledare Eric Musa träffar 16-åriga Marie i hennes hem i Karene-distriktet i norra Sierra Leone för att ta reda på hur hon klarat covid-19-pandemin efter att ha fått stöd genom vårt projekt Education for All (Utbildning för alla).

Marie var med i den första gruppen barn som fick hjälp genom projektet, där vi arbetar för att se till att barn med funktionshinder kan gå i skolan och nå sin fulla potential. I projektet finns ett särskilt fokus på flickor, eftersom de oftare exkluderas från utbildning och möter andra sorters socialt tryck och hinder.

Marie är blind sedan födseln och kommer från en stor familj med sex systrar och sju bröder och föräldrarna arbetar huvudsakligen med jordbruk. 2008 flyttade hon till sin faster, som också heter Marie, som hjälpte henne att komma in på Bombali School for the Blind 2009. Hon började sedan i en vanlig skola i Kamakwie tillsammans med barn både med och utan funktionshinder.

Eric pratar med Marie utanför sitt hem.

“När jag besökte min bror [Maries pappa] 2008 förstod jag hur försummad och åsidosatt Marie var så jag bad honom om tillåtelse att få ta med henne hem till mig i Kamakwie,” berättar Maries faster. “Under åren vi har bott tillsammans har Marie inspirerat många barn i samhället och särskilt mina barn. Hennes flit och starka engagemang i skolan har beundrats djupt av så många.”

Skolorna i Sierra Leone har stängts på grund av covid-19 så jag träffade Marie i hemmet. Hon satt utanför med sin lärare Alusine och sammanställde anteckningarna från lektionerna som givits via det nationella programmet för radioutbildning. Hon berättar för mig: “Ända sedan jag flyttade från mina föräldrar för att bo med min faster har hennes stöd och uppmuntran varit min inspiration. Att gå i skolan är något jag vill göra därför att jag verkligen tror på att utbildning är nyckeln till framgång. Jag har antagit utmaningen att utbilda mig. Eftersom jag är blind skulle min framtid bli svårare utan utbildning.”

Marie sitter med sin farmor, utanför deras hem.

“Min skolgång skulle ha varit svårare under de senaste fem åren utan det här stödet,” lägger Marie till. Hon berättar att hon som en del av programmet Education for All fått hjälpmedel och undervisningsmaterial som en vit käpp, en skrivmaskin, färgkort och A4-papper, ljudinspelningsutrustning och batterier, och hygienkit med bindor, badtvål, tandkräm, borste, handdukar, deodoranter och handdesinfektion. När hennes skola stängde på grund av covid-19 fick hon också hinkar för handtvätt, tvål och en radio med batteri.

Marie nämner att hon älskar fotboll och att det är hennes favoritsport eftersom den hjälper människor att hålla sig i form och till god hälsa. Hon berättar också om sina ambitioner: “I framtiden vill jag bli advokat, eftersom det kommer att hjälpa mig att verka och kämpa för en jämlik värld där man tar hänsyn till alla.”

När jag fått höra om Maries engagemang i studierna och hennes beslutsamhet att lyckas, frågar jag hennes faster hur stödet Marie får gör skillnad. “Att stödja och se till att Marie får grundläggande förnödenheter och mat så att Marie kan fortsätta gå i skolan och vara lycklig är det viktigaste för mig”, förklarar hon. “Men mina svaga ekonomiska möjligheter är den största svårigheten att möta alla hennes behov.”

“Stödet har minskat stressen och bördan som jag brukade känna när skolorna är på väg att öppna igen. Det har hjälpt till att säkerställa att Maries utbildning kan fortsätta. Vi är verkligen tacksamma för allt ni har gjort för henne.”

“Jag vill att Marie ska lyckas och kunna ta hand om sig själv, sina yngre systrar och bröder och mig när jag blir gammal.”

Under mitt besök hos Marie träffade jag också Alusine som varit lärare i en lokal skola de senaste sju åren och varit Maries lärare sedan hon började. Han är en av 80 lärare i 45 skolor runt om i landet som utbildats till “inclusion champions” (förkämpar för inkludering) och har fått handdesinfektion och munskydd under covid-19-pandemin.

“Före projektet Education for All startade 2016 visste jag lite eller inget om koncepten inkludering och funktionshinder och jag hade svårigheter med att kunna stödja barn med funktionsnedsättning i klassrummet”, berättar Alusine.

“Mentorskapet och utbildningen som det innebär att bli en ’inclusion champion’ har verkligen förbättrat mina undervisningskunskaper och sättet jag interagerar med alla inom och utanför skolmiljön.”

“Personligen hoppas jag kunna bli en senior utbildningsadministratör och jag ser en ljus framtid för Marie, med hopp om att hon ska utbilda sig till och praktisera som advokat.”

För att säkerställa att Maries skola är tillgänglig har vi installerat ramper och räcken, breddade dörröppningar och fönster och målade väggar med kontrasterande färger.

Mer om projektet

Vårt projekt för inkluderande utbildning har varit en stor framgång. Ursprungligen satte vi upp ett mål att skriva in 350 barn med funktionshinder i skolor runt om i Sierra Leone men vi har vida överskridit det målet och nu hjälpt 432 flickor och 394 pojkar. Jämfört med innan projektet startade går nu fler barn med funktionshinder i skolan och många har framgångsrikt avancerat genom de olika stadierna i utbildningen. Det tycker vi är fantastiskt.

För att skapa en jämlik värld och ett samhälle där alla får chansen att konkurrera måste barn med funktionshinder få stöd längs vägen på både sin sociala resa och i utbildningen för att bryta den cykel av stereotypa föreställningar de ofta möter. Jag är särskilt stolt över att människors uppfattningar om barn, och särskilt flickor, med funktionsnedsättning i våra samhällen har förbättrats tack vare projektet.

Jag är också stolt över att vi inte bara arbetar på plats med lokala skolor utan att vi även utvecklar riktlinjer för inkludering och arbetar för att regeringen ska stärka skolsystemet för att kunna inkludera alla barn.

Jag känner mig privilegierad och stolt över att vara en del av processen. Jag hoppas att vi kommer att få se policyförändringar som kan förändra, stödja och säkerställa att flickor med funktionsnedsättning får jämlik tillgång till högkvalitativ utbildning.

Projektet Education for All finansierades från början av Europeiska kommissionen och finansieras nu av People’s Postcode Lottery.


Eric Musa.Eric Musa är projektledare för Sightsavers arbete med inkluderande utbildning och är baserad i Sierra Leone.

 

“Jag vill bli advokat i framtiden eftersom det här hjälper mig att förespråka och kämpa för en jämlik värld där alla betraktas.”

Läs mer om vårt arbete

Sightsavers och utbildning

Fler nyheter

Taonere Banda
Sightsavers Reports

Kämpar för jämlikhet

Den synskadade idrottaren Taonere Banda visar världen att nedsatt funktion inte betyder nedsatt förmåga.

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Sightsavers Reports

“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått under 2020.

En man med munskydd står på en grusplan med hus i bakgrunden.
sightsavers_news

Kampen mot försummade tropiska sjukdomar fortsätter trots pandemin

2020 gavs trots de nya utmaningar som covid-19 innebär över 35 miljoner behandlingar som en del av det globala arbetet med att bekämpa försummade tropiska sjukdomar.