“Många människor som hade blivit blinda har fått synen återställd”

Sightsavers lokala projekt för inkluderande ögonhälsa i Tanzania hjälper till att förhindra att människor blir blinda. Projektkoordinatorn Magdalena Focus berättar om utmaningarna de mött och framgångarna de nått.

Inkluderande ögonhälsa ger egenmakt åt marginaliserade grupper som inte kan få behandling för ögonsjukdomar eller tillgång till annan hälso- och sjukvård, till exempel ögonundersökningar. I Tanzania arbetar vi med att förbättra den lokala hälso- och sjukvården genom att hjälpa regeringar och lokala myndigheter att kunna erbjuda inkluderande och hållbar vård som är tillgänglig för alla. Det innebär bland annat att avlägsna fysiska och miljörelaterade hinder och kommunikationsbarriärer så väl som möjligt, allt från registrering till tillgången till vård.

Om man till exempel tar hinder i miljön: de flesta ögonkliniker är inte tillgängliga, en person med funktionsnedsättning kan inte komma in utan att någon annan hjälper till. Det är likadant för alla typer av funktionshinder. En person som använder rullstol kan inte anlända ensam och komma in på ögonkliniken utan att någon hjälper till att skjuta på eller hjälper dem med de olika dörrstorlekarna. Personer med nedsatt syn möter liknande hinder. Och för dem med kommunikationsbarriärer, någon med till exempel nedsatt hörsel, som behöver behandling, begränsas av att det finns få sjuksköterskor som kan teckenspråk.

Vi anser att alla, oavsett var de bor, ska kunna få bra vård till rimliga kostnader. Det är därför vi i vårt projekt, som stöds av UK Aid, arbetar med de här frågorna från grunden, med fullt deltagande och inkluderande av personer med funktionsnedsättning.

Amina håller handen för ena ögat och ler efter gråstarrsoperation.
Aminas syn återställdes tack vare en gråstarrsoperation.

”Det här projektet har förändrat många liv”

Många människor som hade blivit blinda har nu fått synen återställd. Under ett besök på Sightsavers uppsökande klinik i Kilosa, ett avlägset område i östra Tanzania, träffade jag 67-åriga Amina som arbetar med traditionell läkekonst och försörjer en familj med 14 personer. Hon förlorade synen och sin självständighet efter att hon drabbats av grå starr i båda ögonen och blev beroende av att hennes barn hjälpte henne att röra sig, tog henne till badrummet och gav henne mat. Som familjeförsörjare fortsatte hon att arbeta med traditionell läkekonst i lokalsamhällena och utbilda sina studenter för kommande generationer.

Som en del av vårt projekt kommunicerade vi vårt budskap med avlägsna samhällen genom flera olika plattformar som radio, lokala utropare och religiösa ledare. En av Aminas studenter hörde ett av våra meddelanden och bestämde sig för att ta med Amina till en av våra ögonkliniker där hon sedan diagnostiserades med grå starr. Som tur var opererades Amina och nu kan hon se och röra sig fritt på egen hand. Jag besökte henne några veckor senare, hon var lycklig och hennes familj lättad över att hennes syn räddats.

Vi utvärderar och lär oss hela tiden av nya erfarenheter i det här projektet. Tack vare Amina antar vi en ny strategi för att påverka och utbilda traditionella helare och sedan operationen har Amina rekommenderat minst fyra andra att besöka oss för att få behandling. Hon är väldigt stolt över sättet hon hänvisar andra på. Hon skryter till och med ute på stan: “Hörni, jag gick dit och jag behandlades. Operation är inte farligt. Man kan få gråstarrsoperation och fortsätta att se.”

Amina är bara ett exempel på hur det här projektet förbättrar livet för marginaliserade grupper men det finns så många människor som har nytta av projektet.

“Jag gick dit och jag behandlades. Man kan få gråstarrsoperation och fortsätta att se."
Amina

“Vi har mött många utmaningar, den största är covid-19”

Strax efter utbrottet av covid-19 var vi tvungna att stoppa våra tjänster för att se till att alla var säkra. Vi kunde inte erbjuda något praktiskt stöd, särskilt inte uppsökande verksamhet i avlägsna områden, eftersom alla resor i Tanzania begränsades.

Under tiden med begränsad rörlighet flyttade vi vårt arbete till internet och börja med diskussioner på distans med regeringar och partner. Vi ägnade vår tid åt att distribuera tillgängligt material om covid-19 över hela landet. Vi producerade informationshäften med blindskrift, ljudband och mycket mer. Vi gjorde det för att personer med funktionsnedsättning skulle kunna hålla sig informerade om säkra rutiner.

När man lättade på restriktionerna jobbade mitt team hårt för att ta fram riktlinjer och säkerhetsföreskrifter för de kliniker och vårdcentraler där vi arbetar. Efter att ha tvingats pausa våra tjänster har vi nu många patienter i behov av behandling på kö och en del människors syn försämras under tiden. Vi är tvungna att minska antalet personal och patienter, göra mer plats och ha mindre folk omkring oss. Vi har också levererat personlig skyddsutrustning som munskydd och tvål till sjukvårdspersonalen på våra sjukhus. Jag är så stolt över mitt team. Under dessa tuffa tider har de varit flexibla och engagerade.

5 500
människor har undersökts för ögonsjukdomar

“Jag är så stolt över det vi gör”

När det här projektet väl avslutats kommer det att ha gjorts så mycket hållbarhetsarbete att det kommer att kunna fortsätta förbättra livet för människor.

Det här projektet är inget engångsprojekt. Det sätter sin prägel på policy, tjänster och människor. Att se människor som tidigare inte hade någon röst kunna säga vad de tycker och kräva sina rättigheter, det är väldigt tillfredsställande för mig. Och till alla som skänkt pengar till projektet vill jag säga, var de än befinner sig: de ska känna sig stolta eftersom effekten det här projekt har på människor är enorm.

Vi hoppas att över 90 000 människor kommer att ha fått hjälp före september 2022 och att över 400 000 människor och deras familjer kommer att ha ökad medvetenhet om vikten av ögonhälsa. Vi vill att människor ska stärkas av sin förbättrade syn och bättre kunna delta i arbetsliv och samhällsgemenskap.

Author


Magdalena Focus headshot.

Magdalena Focus

Magdalena är projektkoordinator för Sightsavers projekt för inkluderande ögonhälsa på fältet i Morogoro, Tanzania.

Läs mer om vårt arbete

Mer om ögonhälsa
Taonere Banda
Sightsavers Reports

Kämpar för jämlikhet

Den synskadade idrottaren Taonere Banda visar världen att nedsatt funktion inte betyder nedsatt förmåga.

En flicka med munskydd använder en skrivmaskin.
Sightsavers Reports

”Utan utbildning skulle min framtid bli svårare”

Sightsavers projektledare Eric Musa besöker Marie, som är blind sedan födseln, för att ta reda på hur hon kunnat fortsätta sin utbildning under covid-19-pandemin.

En man med munskydd står på en grusplan med hus i bakgrunden.
sightsavers_news

Kampen mot försummade tropiska sjukdomar fortsätter trots pandemin

2020 gavs trots de nya utmaningar som covid-19 innebär över 35 miljoner behandlingar som en del av det globala arbetet med att bekämpa försummade tropiska sjukdomar.