Årsredovisningar

Varje år publicerar vi en fullständig årsredovisning och finansieringsöversikt där vi anger årets inkomst och utgifter, vilket ger mer detaljerad information om var dina pengar går. Du kan ladda ner PDF-versioner av våra senaste rapporter nedan.

2019

2018

2017

2016

2015

En ung pojke som ler.

Så här styrs vi

Vår vision är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

Läs så här styrs vi