Årsredovisningar

Så här styrs vi

Vår vision är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

Läs så här styrs vi